Årsmöte i Blekinge Båtförbund

Stefan Alex och Gun Öhman Mattsson representerade Stärnö Vindhamns Båtklubb vid Blekinge Båtförbunds årsmöte i Bräkne Hoby den 26 november 2019. Blekinge Båtförbund (BBF) är ett samarbetsorgan för anslutna båtklubbar inom Blekinge. Det är ett ideellt- och allmännyttigt förbund som tillsammans med övriga regionala båtförbund samarbetar inom Svenska båtunionen (SBU) som i sin tur förutom andra uppgifter också är remissinstans för båtlivsfrågor på nationell nivå.

Stärnö Vindhamns Båtklubb är medlem i förbundet. Vi använder dess medlemsregistersystem, har nytta av en del försäkringar och har genom förbundet en möjlighet att göra vår röst hörd. Våra medlemmar får också pga detta medlemskap tidningen Båtliv. En av frågorna som kom upp var ”hur skall vi komma ut bland klubbarna med information om varför en båtklubb har nytta av att vara med i BBF”. Eftersom en del av medlemsavgifterna i klubbarna går till förbundet är det en relevant fråga. Ett förslag var att lägga styrelsemöten ute hos klubbarna för ett dubbelriktat utbyte. Ett annat var ett önskemål att mer information om BBF och SBU kom ut via klubbarnas hemsidor.

Kurs i hjärt- och lungräddning mm

Söndagen den 20:e oktober var det utbildning för klubbens medlemmar. Under ledning av en mycket kompetent o trevlig ledare, Johanna Jonsson från Civilförsvarsförbundet fick vi information och praktik kring Krisberedskap, Hjärt- och lungräddning, Hjärtstartare, Stabilt Sidoläge, Buktryck-Ryggslag och genomgång av många olika scenarios där man kan göra skillnad ifall man har kunskap. Vi som var med kan verkligen rekommendera utbildningen.

Med var sin docka blev det mycket träning på kompressioner och inblås.

Arbetsdag höst 2019

I härligt höstväder gjordes klubbområdet i ordning inför vintern. På aktivitetslista fanns: Rensa i och runt sandlådan. Vinterhantera studsmattan. Räfsa gräsmatta o gångar. Ta upp vattendjupsmätaren. Samla in vagnar och bockar. Städa/ kolla mastskjulet. Kolla över grillplatsen. Ta hand om cyklarna. Städa runt om i hamnen m.m. Som avslutning efter gott dagsverke bjöd Linda på uppskattad ärtsoppa.

Båtråd

Torsdagen den 17:e oktober inföll höstens båtråd, ett forum för kommunikation mellan representanter för kommunens båtklubbar och kommunens ansvariga för båthamnar. Dagens värdklubb var Svaneviks Bryggförening. Innan de återkommande punkterna gicks igenom informerade Sara Widesjö och Katrine Svensson från kommunen om vad som händer i skärgården och om projekten Ren Kust och ARK56. En informationsträff om detta kommer att anordnas för friluftsföreningarna i kommunen den 29:e oktober.

Därefter blev det konkreta båthamnsfrågor mellan båtklubbarnas representanter och kommunansvarig Filippa Sjöberg. För Stärnös del, önskemål om asfaltering, problem med fallande träd mm. Nästa båtrådsmöte hålls i mars på Stärnö.

Välkomna till HLR-kurs söndagen den 20:e oktober

Anmäl dig till linda.landstrom@karlshamn.s

Påminnelse: Ett unikt tillfälle att lära mer om Krisberedskap, HLR (Hjärt och LungRäddning) och första hjälpen.

Tid: Söndagen den 20:e oktober kl 14:00
Plats: Klubbhuset, eller större lokal om vi blir många.
Kursen tar ca 4 tim i anspråk och är kostnadsfri för klubbmedlemmar.

Anmäl dig till linda.landstrom@karlshamn.se