Bokningen för vårens sjösättningar är öppen

Klubben administrerar gemensamma sjösättningar för sina medlemmar. Kom väl förberedd och se till att ni har tillräckligt många medarbetare för att ta båten från vaggan till havet på ett säkert sätt. Klubben ordnar kran, avspärrningar, turordning, ekonomi och korvgrillning.

Du bokar lyft genom att logga in och följa instruktionen i menyn: Sjösättning Upptagning / Boka Båtlyft. Här kan du läsa mer om kösystemet, betalning mm.

Mastbockarna är färdiga!

Nu har klubbens medlemmar tillgång till ett stort antal nya mastbockar som står i mastskjulet när vi inte använder dem.

Ett stort tack till FoodTankers som upplåtit lokal, maskiner och verktyg som underlättat tillverkningen. Och ett stor tack till Mats, Nicklas och Ingemar som gjorde jobbet.

Styrelsemöte 21-02-16

Ännu ett digitalt styrelsemöte. Det fungerar, men inte helt friktionsfritt. Vi ser fram emot att kunna träffas ”på riktigt” igen. Under mötet diskuterades bl.a. kommunens framtidsplaner för Stärnö. Det berör ju oss som båtklubb i allra högsta grad. Här hittar du kommunens nuvarande planer.
Vi behöver investera i en ny värmepump till klubbhuset, arbetet med de nya mastbockarna pågår, kommunen förlänger toatömningsbryggan. Detta och en del annat pratade vi om. Hela protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-01-19

Årets första styrelsemöte hölls digitalt. Vi missade lite av vårt glada prat på grund av mediet, men mötet gick trots allt att genomföra. Det som är på gång just nu är planering av 2021 och förberedelser inför årsmötet med bl.a. verksamhetsberättelsen. Protokollet från mötet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll i menyn.

Lyckad arbetsdag

Ett tjugotal medlemmar deltog i höstuppsnyggningen.

En hel del sly samlades ihop.
Lekplatsen rensades.
Gräsmattorna krattades.
Mastskjulet snyggades till och mastplatserna kollades upp.
I klubbhuset omorganiserades utrymmen och en del skräp bars ut.
Strandkanterna städades.
Flaggor togs ner.
Mastbockar och vagnar kördes in.
Bord placerades under tak.
Studsmattans skyddsnät togs ner.
med mera, med mera.

Sist men inte minst bjöds vi på en fantastiskt god grönsakssoppa som Olle kokat.

Arbetsdag den 7:e november

Alla som har möjlighet är välkomna. Vi träffas vid klubbhuset kl 10 lördagen den 7:e november och betar av det som är kvar på listan inför vintern.

Detta beslutades på styrelsemötet som hölls igår i en större lokal än klubbhuset för att säkerställa coronadistans.

På mötet framkom också att kommunen satt upp hållare för bommar i mastskjulet, att arbetet med nya mastbockar fortskrider och en hel del annat. Protokollet blir tillgängligt för inloggade medlemmar när det är justerat.