Kräftskiva på lördag den 19:e augusti kl. 19

Vi sätter upp tältet på lördag kl 11. Alla som har möjlighet är mycket välkomna att hjälpa till.
kl 19 börjar kräftskivan. Tag med egna kräftor och tilltugg. Vi hoppas på mycket sång och musik, så tag med musikinstrument om ni har.
På söndag kl 11 hjälps vi åt att ta ner tältet och återställa.

VARMT VÄLKOMNA!