Höststädning i klubben

Lördagen den 21 oktober hjälptes ett tjugotal medlemmar åt att röja båthamnområdet inför vintern. Städdagarna planeras redan vid årsskiftet och finns med under VIKTIGA DATUM på hemsidan.

  • Runt alla kajer och uppställningsplatser plockades skräp. Trots att det såg riktigt bra ut innan vi började, fylldes ett släp.
  • Området runt klubbhuset med lekplats och grillhus räfsades och rensades.
  • Cyklarna vinterkollades.
  • Torrsättningsavspärrningar, bryggvagnar mm ställdes in.
  • Ved som legat lagrad vid mastskjulet flyttades till grillplatsen.
  • Efter välförtjänt måltid travades alla bord ihop under skydd.

Till våren hjälps vi åt igen!