Styrelsemöte 2017-11-15

På mötet diskuterades bl.a. hur det gick på städdagen, att priset för båtlyft höjs, hur vi får ut information till medlemmar, vad som sas på båtrådet och klubbens representation på BBF:s årsmöte. Läs hela protokollet under Dokument/Protokoll i menyn.