Vår ordförande har ordet

Efter en sommar med mindre bra väder var det dags att ta upp båtarna. Samt att städa upp utomhus inför vintern. Städdagen blev mycket lyckad med ett 20-tal glada deltagare som rensade upp utomhusmiljön, en gemensam ärtsoppelunch intogs under trevliga former.

Båtlyften som klubben anordnar var nära att ställas in. Det var akut brist på funktionärer. Efter en vädjan och förklaring av läget med inställda lyftdagar i klubbens regi, fick vi fler funktionärer.

Så jag vill rikta ett Stort Tack till Alla som gjorde upptagningarna möjliga. Det var extra trevligt att se så många nya som anmälde sitt intresse för att hjälpa till.

Nu går vi mot ny säsong och nya lyft. Anmäl er för att hjälpa till som lyftfunktionär. Utan funktionärer blir det inga lyft!

Lördagarna är nu indelade i 2 pass för att underlätta.

Väl mött på Stärnö
Jan-Åke Berg
Ordförande

Medlemsregister

Som medlemsregister har Stärnö Vindhamns Båtklubb i många år använt databassystemet BAS från Svenska Båtunionen som vi tillhör genom BBF. Systemet utvecklas och vi vill gärna utnyttja nyheterna för våra medlemmars bästa. Därför var några av oss på kurs i BBFs lokaler i Bräkne-Hoby igår.

Ordförandekonferens i BBF

Drygt 40 båtklubbar i Blekinge är anslutna till Blekinge Båtförbund (BBF) som ingår i Svenska båtunionen (SBU). En av dessa båtklubbar är Stärnö Vindhamns Båtklubb.

Igår var det ordförandekonferens för klubbarna tillsammans med BBFs styrelse i Bräkne Hoby. Där pratade man om:

 • Utbildningar, funktionärs- och BAS-utbildningar. BAS är den databas för hantering av medlemsregister och annan klubbinformation som vi har tillgång till genom förbundet.
 • Vrak på hamnplan – Mest relevant för klubbar som äger/arrenderar sin mark.
 • Båtskrotfrågan
 • Ungdomsverksamhet
 • Skattefrågor o moms
 • BBF:s 50 års jubileum 2019
 • Hemsidesutveckling
 • Service i skärgården
 • Bevara leder och utprickning
 • Juridik, arrende, avtal mm
 • SBU:s 90 årsjubileum mm
 • Ny logga?