Årsmöte 2018

Ett 20-tal medlemmar deltog i ett trivsamt årsmöte för Stärnö Vindhamns Båtklubb. Vi lyckades inte få till en valberedning  den här gången heller, men är mycket glada över nytillskotten i styrelsen, för gröna gruppen och revisorer. Hela protokollet går att läsa under Dokument/Protokoll i menyn efter att det blivit justerat. Kontaktsidan är uppdaterad med förändringarna.

Kassör sökes

Vid styrelsemötet den 4:e april konstaterades att sökandet efter ny kassör ännu inte gett resultat. Tyvärr slutar också grönyteansvarig. Vi har ingen valberedning, hör av er till någon i styrelsen om ni kan tänka er att ta någon post. Vidare framkom att vattnet släpps på v17 i år. Läs mer i protokollet. Det finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn, åtkomligt när ni loggat in.