GDPR

Att en ny personuppgiftslag trätt i kraft har väl inte undgått någon. Stärnö Vindhamns Båtklubb lagrar de personuppgifter man anger i formuläret under Bli medlem i menyn. Uppgifterna används internt i klubben och vid utskick. Registret används också av Svenska Båtunionen som bl.a. skickar ut tidningen Båtliv. Kontakta klubben@starnobatklubb.com om ni vill se vad som lagras för er.