Skärpning

Kartonger viks inte ihop!

Hamnkaptenen är förbannad på att man inte kan klämma ihop kartonger och slänga det på rätt sätt.

Vi har till en viss del källsortering på Stärnö, bl.a. för pappersförpackningar. Om vi sköter detta hålls renhållningskostnaderna nere, vilket gynnar våra båtplatskostnader eftersom dessa står i proportion till kostnaderna för hamnen. Dessutom påverkar det trivseln.

Grönmarkera din plats

Grönmarkera din plats när du går på semester till glädje för gästande båtar. Det finns magnetiska gröna skyltar på bokhyllan i klubbhuset. Om det inte finns någon metallbit på bryggan vid din plats kan du utnyttja Y-bommen om det finns en sådan.
Gästande båtar får information om avgift och faciliteter genom att ringa till Hafenmeister. Numret finns på den stora anslagstavlan vid oljeboden.