Styrelsemöte 2018-08-20

Höstens första styrelsemöte ägde rum den 20:e augusti. Vår nye kassör och vår nye grönyteansvarige har jobbat på i snart ett halvår med den äran. Under kvällens möte avtackades vår tidigare kassör samt vår tidigare grönyteansvarige. Dessa kunde inte vara med på årsmötet och avtackningen har därför fått vänta. Höstens upptagningar och många andra frågor, stora som små diskuterades dessutom på styrelsemötet. Läs mer under Dokument/Protokoll i menyn.

Istället för diesel

Vi har fått ett intressant inlägg från en av våra medlemmar. Han har använt EcoPar istället för diesel i sin båt den här säsongen och berättar om sina positiva erfarenheter. Michael skriver bl.a. ”Fördelarna är så uppenbara att jag känner att jag måste dela med mej.” Läs hela mejlet här.

Michaels korrespondens med företaget EcoPar finns tillgänglig för den som vill veta mer.

Datablad: Hälsoeffekter Diesel – EcoParToxtest, CO2-produktion, 590, Reglerade emissioner, Oreglerade emissioner, Försäkringsintyg, Lagringsintyg

Bokningen är öppnad

Vi är beroende av funktionärer för att kunna genomföra torrsättningar i klubbens regi. Vill ni vara kassör, kontakta Jan-Åke. Vill ni vara kajfunktionär, anmäl er på hemsidan eller be någon annan anmäla er på hemsidan.

Man kan anmäla sig som funktionär till en lyftomgång på fredagar och två på lördagar.