Styrelsemöte 27 maj 2019

Till dagens möte hade vi besök av Lars Hasselgren och Magnus Dagmyr från nämnden för teknik och fritid. De besöker föreningar i kommunen för att lära känna dessa.

Under själva mötet diskuterades som vanligt många frågor. Bl.a. förändringar av organisation av sjö- och torrsättningarna. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.