Ändra medlemsuppgift

Skicka ett mail till klubben@starnobatklubb.com och ange så noga som möjligt vilka uppgifter som skall ändras.

Vi behöver dina gamla uppgifter för att kunna identifiera dig. Om du vet ditt medlemsnummer är det bra. Annars kan för och efternamn, gammal adress och mailadress räcka.  Du fick info om vilka personliga uppgifter vi lagrar om dig tillsammans med medlemsutskicket i våras.

Skriv gärna in aktuella familjemedlemmar också.