Mer skräp

Höstens sista skräptransport?

Över 500 kg skrot till tippen från båtägare och f.d. sådana hälsar Olle och Leif.

Vi tackar för deras insats!

Plocka upp runt din båtplats

Vi gör en razzia för att få båtplatsområdet att leva upp till avtalet med kommunen på höstens städdag den 20 oktober. Vi träffas kl 10 och hjälps åt. 
Allt som inte är märkt med namn och telefonnummer, eller placerat under båten eller i vaggan plockas bort och slängs.

Ärtsoppa serveras, alla är mycket VÄLKOMNA!

Skärpning

Kartonger viks inte ihop!

Hamnkaptenen är förbannad på att man inte kan klämma ihop kartonger och slänga det på rätt sätt.

Vi har till en viss del källsortering på Stärnö, bl.a. för pappersförpackningar. Om vi sköter detta hålls renhållningskostnaderna nere, vilket gynnar våra båtplatskostnader eftersom dessa står i proportion till kostnaderna för hamnen. Dessutom påverkar det trivseln.