Höststädning

Riktigt många klubbmedlemmar dök upp för att städa och plocka undan inför vintern, lördagen den 20 oktober, och man uträttade storverk! Stefan och Leif höll i planeringen och Linda bjöd på hemlagad ärtsoppa. Dagen avslutades med att golven i klubbhuset blev blänkande rena!

Även utomhus blev riktigt mycket gjort. Det städades runt båtar, på planerna och på kajerna. Runt klubbhuset fylldes kaninhålor, ved flyttades, grillhuset rengjordes grundligt, mastbockar, mastlyft, cyklar mm togs in, plus en hel del andra aktiviteter.

 

Plocka upp runt din båtplats

Vi gör en razzia för att få båtplatsområdet att leva upp till avtalet med kommunen på höstens städdag den 20 oktober. Vi träffas kl 10 och hjälps åt. 
Allt som inte är märkt med namn och telefonnummer, eller placerat under båten eller i vaggan plockas bort och slängs.

Ärtsoppa serveras, alla är mycket VÄLKOMNA!

Grönmarkera din plats

Grönmarkera din plats när du går på semester till glädje för gästande båtar. Det finns magnetiska gröna skyltar på bokhyllan i klubbhuset. Om det inte finns någon metallbit på bryggan vid din plats kan du utnyttja Y-bommen om det finns en sådan.
Gästande båtar får information om avgift och faciliteter genom att ringa till Hafenmeister. Numret finns på den stora anslagstavlan vid oljeboden.