Styrelsemöte 18-10-31

Nu har vi haft styrelsemöte igen. Som vanligt med många intressanta samtal. Ett av dem handlade om ombyggnad av toaletter och duschar. Mer info kommer när planerna är klara. Läs hela protokollet under Dokument/Protokoll i menyn. Det justeras vid nästa styrelsemöte.

Nytt styrelsemötesprotokoll

Den 1:e oktober var det styrelsemöte i klubbhuset. Som vanligt förekom livliga diskussioner om pågående projekt, torrsättningar, båtråd, medlemsregister, grönskyltning, den kommande städdagen m.m. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Styrelsemöte 2018-08-20

Höstens första styrelsemöte ägde rum den 20:e augusti. Vår nye kassör och vår nye grönyteansvarige har jobbat på i snart ett halvår med den äran. Under kvällens möte avtackades vår tidigare kassör samt vår tidigare grönyteansvarige. Dessa kunde inte vara med på årsmötet och avtackningen har därför fått vänta. Höstens upptagningar och många andra frågor, stora som små diskuterades dessutom på styrelsemötet. Läs mer under Dokument/Protokoll i menyn.

Styrelsemöte den 29 maj

Vid vårens styrelsemöte efter samtliga sjösättningar kunde vi konstatera att dessa gått bra.  Några funktionärer var med för första gången och vi vill mycket gärna ha ännu fler till höstens båtlyft. Håll utkik på funktionärsanmälningssidan, den öppnas snart för hösten. Möjlighet att boka sitt upptagningslyft blir det som vanligt omkring 1 augusti.
Protokollet finns under Dokument/Protokoll i menyn.

Kassör sökes

Vid styrelsemötet den 4:e april konstaterades att sökandet efter ny kassör ännu inte gett resultat. Tyvärr slutar också grönyteansvarig. Vi har ingen valberedning, hör av er till någon i styrelsen om ni kan tänka er att ta någon post. Vidare framkom att vattnet släpps på v17 i år. Läs mer i protokollet. Det finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn, åtkomligt när ni loggat in.

Båtråd

Den 15:e mars hölls vårens båtråd i Svaneviks bryggförenings klubblokal.

Båtrådet är till för att utbyta information mellan båtklubbarna i Karlshamns kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den här gången representerades Stärnö Vindhamns Båtklubbs styrelse av Olle och Leif. Kommunens representant informerade om besparingar och satsningar. I skärgården planeras kajakbryggor, vandringslederna på Tärnö som vi informerat om tidigare är på gång m.m. Vad gäller Stärnö har våra önskemål om att förbättra vägen hörsammats.

Höstens båtråd hålls den 18 oktober på Stärnö.

Vy från Tärnö

Vår ordförande har ordet

Efter en sommar med mindre bra väder var det dags att ta upp båtarna. Samt att städa upp utomhus inför vintern. Städdagen blev mycket lyckad med ett 20-tal glada deltagare som rensade upp utomhusmiljön, en gemensam ärtsoppelunch intogs under trevliga former.

Båtlyften som klubben anordnar var nära att ställas in. Det var akut brist på funktionärer. Efter en vädjan och förklaring av läget med inställda lyftdagar i klubbens regi, fick vi fler funktionärer.

Så jag vill rikta ett Stort Tack till Alla som gjorde upptagningarna möjliga. Det var extra trevligt att se så många nya som anmälde sitt intresse för att hjälpa till.

Nu går vi mot ny säsong och nya lyft. Anmäl er för att hjälpa till som lyftfunktionär. Utan funktionärer blir det inga lyft!

Lördagarna är nu indelade i 2 pass för att underlätta.

Väl mött på Stärnö
Jan-Åke Berg
Ordförande

Medlemsregister

Som medlemsregister har Stärnö Vindhamns Båtklubb i många år använt databassystemet BAS från Svenska Båtunionen som vi tillhör genom BBF. Systemet utvecklas och vi vill gärna utnyttja nyheterna för våra medlemmars bästa. Därför var några av oss på kurs i BBFs lokaler i Bräkne-Hoby igår.