Styrelsemöte 2019-08-27

Som vanligt var det ett givande möte där många frågor lyftes. T.ex att man numera skall kontakta Leif Magnusson och Bengt Cedell för att få en lämplig placering i mastskjulet för sin mast när man hyrt en ny mastplats av kommunen. Tid o plats för den planerade HRL-kursen spikades också. Läs protokollet i sin helhet under Dokument/protokoll i menyn.

Styrelsemöte 27 maj 2019

Till dagens möte hade vi besök av Lars Hasselgren och Magnus Dagmyr från nämnden för teknik och fritid. De besöker föreningar i kommunen för att lära känna dessa.

Under själva mötet diskuterades som vanligt många frågor. Bl.a. förändringar av organisation av sjö- och torrsättningarna. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Kallelse till årsmöte och info om medlemsavgiften

Härmed kallas alla klubbmedlemmar till Stärnö Vindhamns Båtklubb årsmöte söndagen den 28 april 2019 klockan 14.30 i klubblokalen, Gula Huset.

I år skickas kallelse till årsmötet, infoblad och faktura på medlemsavgiften ut via mejl, istället för via posten, till dem som angett mejladress till klubbens medlemsregister. Det är första året vi använder debiteringsfunktionen i medlemsregistret och vi hoppas på förståelse för eventuella inkörningsproblem. På sikt skall det ge oss en enklare, säkrare och billigare hantering.

Vårens infoblad hittar du under Dokument/Medlemsutskick i menyn.

Högarna med dokument, kuvert och följebrev som vi kämpat med i alla år lyste med sin frånvaro på vårens arbetsmöte inför årsmötet, tack vare mejlutskicken.


Styrelsemöte 18-10-31

Nu har vi haft styrelsemöte igen. Som vanligt med många intressanta samtal. Ett av dem handlade om ombyggnad av toaletter och duschar. Mer info kommer när planerna är klara. Läs hela protokollet under Dokument/Protokoll i menyn. Det justeras vid nästa styrelsemöte.

Nytt styrelsemötesprotokoll

Den 1:e oktober var det styrelsemöte i klubbhuset. Som vanligt förekom livliga diskussioner om pågående projekt, torrsättningar, båtråd, medlemsregister, grönskyltning, den kommande städdagen m.m. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Styrelsemöte 2018-08-20

Höstens första styrelsemöte ägde rum den 20:e augusti. Vår nye kassör och vår nye grönyteansvarige har jobbat på i snart ett halvår med den äran. Under kvällens möte avtackades vår tidigare kassör samt vår tidigare grönyteansvarige. Dessa kunde inte vara med på årsmötet och avtackningen har därför fått vänta. Höstens upptagningar och många andra frågor, stora som små diskuterades dessutom på styrelsemötet. Läs mer under Dokument/Protokoll i menyn.

Styrelsemöte den 29 maj

Vid vårens styrelsemöte efter samtliga sjösättningar kunde vi konstatera att dessa gått bra.  Några funktionärer var med för första gången och vi vill mycket gärna ha ännu fler till höstens båtlyft. Håll utkik på funktionärsanmälningssidan, den öppnas snart för hösten. Möjlighet att boka sitt upptagningslyft blir det som vanligt omkring 1 augusti.
Protokollet finns under Dokument/Protokoll i menyn.

Kassör sökes

Vid styrelsemötet den 4:e april konstaterades att sökandet efter ny kassör ännu inte gett resultat. Tyvärr slutar också grönyteansvarig. Vi har ingen valberedning, hör av er till någon i styrelsen om ni kan tänka er att ta någon post. Vidare framkom att vattnet släpps på v17 i år. Läs mer i protokollet. Det finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn, åtkomligt när ni loggat in.