Kommunen

Stärnö Vindhamn är en av Karlshamns kommuns småbåtshamnar.

Kontaktperson:
Jonny Johansson,  Rådhuset,  374 81 Karlshamn
Tel 0454-81000
E-mail smabatshamnar@karlshamn.se

Sternö Vindhamn på kommunens hemsida.
Småbåtshamnar på kommunens hemsida.

Hamnen

Ursprunglig illustration av Gillis Hiller. Bryggnummer har lagts till.

Klicka på bilden för att se den större.