Lyftfunktionärer

Ctrl P för att skriva ut

2019-04-26 Fredag kl 15:45 -> slut
Lyftkassör:
funtion K Conny Rosenberg
Conny Rosenberg, tel 072-3713050, registrerad av Conny Rosenberg 2019-03-07 12:21:15
Kajfunktionär:
Graham Burgess, tel 0708844893, registrerad av Graham Burgess 2019-04-26 14:02:29

2019-04-27 Lördag pass 1 kl 6:45 -> 10:00
Lyftkassör:
Conny Rosenberg, tel 072-371 30 50, registrerad av Conny Rosenberg 2019-03-07 12:23:37
Kajfunktionär:
Allan Dagsland, tel 0705179366, registrerad av Gun Mattsson 2019-03-02 09:30:10
Per-Anders Jonsson, tel 0733495969, registrerad av Per-Anders Jonsson 2019-03-15 14:26:41

2019-04-27 Lördag pass 2 kl 10:00 -> slut
Lyftkassör:
Conny Rosenberg, tel 072-371 30 50, registrerad av Conny Rosenberg 2019-03-07 12:25:00
Kajfunktionär:
Jan Bremberg, tel 0705228913, registrerad av Jan Bremberg 2019-04-19 12:45:25
Niklas Dahlqvist, tel 0708-75 55 68, registrerad av 2019-04-20 13:49:57


2019-05-10 Fredag kl 15:45 -> slut
Lyftkassör:
funtion K Jan Bremberg
Jan Bremberg, tel 0705228913, registrerad av Jan Bremberg 2019-04-30 21:32:57
Kajfunktionär:
Graham Burgess, tel 0708844893, registrerad av Graham Burgess 2019-03-05 13:54:08
Göran Hellberg, tel 0708873776, registrerad av Göran Hellberg 2019-04-10 17:17:43
Sven-Åke Jarl, tel 0709-903717, registrerad av 2019-05-08 22:06:27
Tommy Ivarsson, tel 0730638344, registrerad av 2019-05-09 06:47:18
Tommy Ivarsson, tel 0730638344, registrerad av 2019-05-09 06:47:44
Ola Rydström, tel 0733-778972, registrerad av Ola Rydström 2019-05-09 08:23:05
Finn Ivar Andreassen, tel 0763132636, registrerad av 2019-05-09 19:03:43

2019-05-11 Lördag pass 1 kl 6:45 -> 10:00
Lyftkassör:
Gun Öhman Mattsson, tel 0702441745, registrerad av Gun Mattsson 2019-05-06 17:31:07
Kajfunktionär:
Graham Burgess, tel 0708844893, registrerad av Graham Burgess 2019-04-26 14:05:46
Johnny Bengtsson, tel 0706-96 51 55, registrerad av Johnny Bengtsson 2019-03-14 16:01:10
Finn Ivar Andreassen, tel 0763132636, registrerad av 2019-05-09 19:07:40

2019-05-11 Lördag pass 2 kl 10:00 -> slut
Lyftkassör:
Gun Öhman Mattsson, tel 0702441745, registrerad av Gun Mattsson 2019-05-06 17:32:00
Kajfunktionär:
Jonas Skoglund, tel 0708985764, registrerad av Jonas Skoglund 2019-05-05 17:06:00
Anders Ekstrand, tel 0702221042, registrerad av 2019-05-09 11:59:28
Anders Ekstrand, tel 0702221042, registrerad av Anders Ekstrand 2019-05-09 12:06:06


2019-05-24 Fredag kl 15:45 -> slut
Lyftkassör:
funtion K Hans Magnusson
Hans Magnusson, tel 0708-712428, registrerad av Hans Magnusson 2019-05-08 11:28:08
Kajfunktionär:
Jonny Svensson, tel 0705269928, registrerad av 2019-05-08 18:39:51
Anders Randver tel, 0738172171, tel , registrerad av 2019-05-16 10:04:41

2019-05-25 Lördag pass 1 kl 6:45 -> 10:00
Lyftkassör:
Hans Magnusson, tel 0708-712428, registrerad av Hans Magnusson 2019-05-08 11:27:15
Kajfunktionär:
Michael Håkansson, tel 070-3413503, registrerad av 2019-05-08 18:41:58
Göran Karlsson, tel 0734-338829, tel , registrerad av Göran Karlsson 2019-05-19 21:24:59

2019-05-25 Lördag pass 2 kl 10:00 -> slut
Lyftkassör:
Hans Magnusson, tel 0708-712428, registrerad av Hans Magnusson 2019-05-08 11:28:32
Kajfunktionär:
Göran Karlsson, tel 0734-338829, tel , registrerad av Göran Karlsson 2019-05-19 21:25:50