Bli medlem

Medlemsavgift 300 kr per år löser Du lämpligast med betalning till klubbens bankgiro 5684 – 2511 samt lämnar/skickar uppgifter för medlemsregistret direkt via formulär(längst ner) som går till klubbens sekreterare . Ett önskemål från klubben är att samma person som är registrerad av kommunen för båtplats även är huvudmedlem i klubben.

MEDLEMSAVGIFTEN
Avgiften 300 kr skall enligt klubbens stadgar vara betald senast 31 mars till klubbens bankgiro 5684 – 2511. Detta framför allt för att rätt kunna registrera medlemmar till bl.a. Svenska Båtunionen, så att Du får tidningen ”Båtliv”.
Använd inbetalningskort eller Internetbank och glöm inte att ange den registrerade medlemmens namn, adress och medlems nr (står på fakturan i förekommande fall).
Betalning utan angivande av namn och/eller medlems nr kan inte registreras av klubben. Tyvärr får vi varje år några inbetalningar utan angivande av registrerad medlems namn eller medlems nr. Det är då ofta omöjligt att koppla huvudmedlem med annan persons namn.
Vet Du att avgiften är betald men tidningen uteblir – Kontakta klubbens kassör kassor@starnobatklubb.com för att om möjligt klara ut betalningen.
Sedan några år finns också möjlighet till ”Familjemedlemskap” som alternativ till enskilt medlemskap. De medlemmar som så önskar meddelar då namn och födelsedatum (ååmmdd) för samtliga familjemedlemmar som kan vara maka/make/sambo samt barn under 21 år (med samma bostadsadress) till klubbens sekreterare. Inte heller i år utgår någon extra avgift för dessa.
Barn från 21 år måste lösa eget medlemskap, oberoende av bostadsadress.
Registrerade familjemedlemmar omfattas av SBU:s medlemsförsäkring.
Endast ett ex. av ”Båtliv” till huvudmedlemmens adress kommer dock att levereras till medlemmar boende i Norden.

Fyll i och klicka på ”skicka”. Uppgifterna hamnar hos klubbens sekreterare med kopia till dig.
Vissa uppgifter lämnas vidare till SBU och Blekinge Båtförbund. För övrigt hålls uppgifterna inom styrelsen för båtklubben.
Uppgifter markerade med * är obligatoriska. De behövs för att såväl tidskriften Båtliv som klubbinformation skall komma fram. Födelsedatum (ååmmdd) erfordras för klubbförsäkringen.

Huvudmedlem
Båttyp
MotorMotorseglareSegelAnnan

Familjemedlemmar