Kassör sökes

Vid styrelsemötet den 4:e april konstaterades att sökandet efter ny kassör ännu inte gett resultat. Tyvärr slutar också grönyteansvarig. Vi har ingen valberedning, hör av er till någon i styrelsen om ni kan tänka er att ta någon post. Vidare framkom att vattnet släpps på v17 i år. Läs mer i protokollet. Det finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn, åtkomligt när ni loggat in.

Båtråd

Den 15:e mars hölls vårens båtråd i Svaneviks bryggförenings klubblokal.

Båtrådet är till för att utbyta information mellan båtklubbarna i Karlshamns kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den här gången representerades Stärnö Vindhamns Båtklubbs styrelse av Olle och Leif. Kommunens representant informerade om besparingar och satsningar. I skärgården planeras kajakbryggor, vandringslederna på Tärnö som vi informerat om tidigare är på gång m.m. Vad gäller Stärnö har våra önskemål om att förbättra vägen hörsammats.

Höstens båtråd hålls den 18 oktober på Stärnö.

Vy från Tärnö

Bokningen är öppnad

Vi behöver funktionärer. Anmäl dig som funktionär till något eller några lyftpass. Lyfthelgen har tre pass, 1:fredag, 2:lördag morgon och 3:lördag efter pausen. Du hittar detta i menyn vid Sjösättning Upptagning\Lyftfunktionär\Registrera Ta bort Funktionär.

Lyften kostar i år 600 resp. 1100 kr.

Vår ordförande har ordet

Efter en sommar med mindre bra väder var det dags att ta upp båtarna. Samt att städa upp utomhus inför vintern. Städdagen blev mycket lyckad med ett 20-tal glada deltagare som rensade upp utomhusmiljön, en gemensam ärtsoppelunch intogs under trevliga former.

Båtlyften som klubben anordnar var nära att ställas in. Det var akut brist på funktionärer. Efter en vädjan och förklaring av läget med inställda lyftdagar i klubbens regi, fick vi fler funktionärer.

Så jag vill rikta ett Stort Tack till Alla som gjorde upptagningarna möjliga. Det var extra trevligt att se så många nya som anmälde sitt intresse för att hjälpa till.

Nu går vi mot ny säsong och nya lyft. Anmäl er för att hjälpa till som lyftfunktionär. Utan funktionärer blir det inga lyft!

Lördagarna är nu indelade i 2 pass för att underlätta.

Väl mött på Stärnö
Jan-Åke Berg
Ordförande

Medlemsregister

Som medlemsregister har Stärnö Vindhamns Båtklubb i många år använt databassystemet BAS från Svenska Båtunionen som vi tillhör genom BBF. Systemet utvecklas och vi vill gärna utnyttja nyheterna för våra medlemmars bästa. Därför var några av oss på kurs i BBFs lokaler i Bräkne-Hoby igår.

Ordförandekonferens i BBF

Drygt 40 båtklubbar i Blekinge är anslutna till Blekinge Båtförbund (BBF) som ingår i Svenska båtunionen (SBU). En av dessa båtklubbar är Stärnö Vindhamns Båtklubb.

Igår var det ordförandekonferens för klubbarna tillsammans med BBFs styrelse i Bräkne Hoby. Där pratade man om:

 • Utbildningar, funktionärs- och BAS-utbildningar. BAS är den databas för hantering av medlemsregister och annan klubbinformation som vi har tillgång till genom förbundet.
 • Vrak på hamnplan – Mest relevant för klubbar som äger/arrenderar sin mark.
 • Båtskrotfrågan
 • Ungdomsverksamhet
 • Skattefrågor o moms
 • BBF:s 50 års jubileum 2019
 • Hemsidesutveckling
 • Service i skärgården
 • Bevara leder och utprickning
 • Juridik, arrende, avtal mm
 • SBU:s 90 årsjubileum mm
 • Ny logga?

 

 

Fartyget Bodekull igen

Vi har tidigare skrivit om fartyget Bodekull som byggdes på Boön 1661 och sjönk 1678 utanför Dalarö. Nu har Sjöhistoriska museet gjort en intressant 3d modell av vraket uppger tidningen BLT. Modellen finns på sketchfab.

Enligt uppgifter i huvudsak från Axel Zettersten: Svenska Flottans historia åren 1635-1680 är fartyget en ”Bojert – struss”.

Årets sista inlägg?

I julhälsningen finns en kavalkad med foton från åren som gått. Testa gärna ditt minne.

Årets sista planerade styrelsemöte ägde rum den 14 december. Många intressanta frågor dryftades. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.