Årsmöte söndag 2017-04-23 kl 14:30

Plats: Klubbhuset, Sternö

Dagordning

* Fråga om mötet är korrekt utlyst
* Fastställande av dagordning
* Val av ordförande och sekreterare för mötet
* Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
* Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för
senaste verksamhetsåret
* Revisorernas berättelse
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* Motioner
* Val av styrelse
* Val av revisorer
* Beslut om antal valberedare
* Val av valberedning
* Sammankallande för valberedning
* Övriga val
* Övriga frågor

Bränslefilter

Klubbmedlemmen Johan Martinsson samordnar inköp av bränslefilter om intresse finns.

Kontakta Johan via email: j.martinsson@live.se om ni är intresserade.

Vårens båtråd på Stärnö 2017-03-16

I Karlshamns kommun träffas båtklubbar och fritidsenhetens representant två gånger per år. Vårens möte hölls i Stärnö båtklubbs klubblokal.

Närvarande båtklubbar: Näsviken, Svanevik, KSS, Matvik och Stärnö.
Kommunens representant  redogjorde för projekt i skärgård och fritidshamnar. Bl.a. att bättre uppmärkta vandringsleder är på gång på Tärnö. Allmänna frågor rörande hamnarna och skärgården diskuterades.  Höstens möte hålls i KSS lokaler.

Tråkiga fynd

Leif Magnusson rapporterar:

Militären har övningsdykt i Stärnö Vindhamn. Sorgligt nog hittade man saker på bottnen som definitivt inte hör hemma där. Grill, bilbatteri, radio, länspump. m.m. ????????????

Inloggning

Som ni sett i tidigare inlägg kan medlemmar som har registrerat en mailadress till klubben använda denna för att logga in på sidan. Ni skriver då denna mailadress både som användarnamn och lösenord. Lösenordet kan man sedan byta ut till ett eget genom att följa instruktionen under rubriken Dokument i menyn.