Årsmöte på söndag med celebert besök

Söndagen den 28:e april kl 14:30 är det årsmöte i klubblokalen. I samband med det kommer kommunens representant Filippa Sjöberg att presentera sig. Filippa efterträdde nyligen Jonny Johansson som gått i pension. Det är Filippa vi vänder oss till i fortsättningen när det gäller hamnfrågor.

Hjärtligt välkomna!

Idag städades det runt och i klubbhuset!

Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Det var vackert väder, men kallt. Därför smakade det extra bra med grillad korv efter arbetspasset!

Gräsklipparen tycker inte om kottarna som faller från de vackra tallarna som omger klubbhuset, därför behöver höstens och vinterns skörd av kottar räfsas bort innan klippsäsongen börjar. Det är ett styvt jobb, men med många räfsor gick det bra. Samtidigt försvann mossa, bortklippt sly, gamla ormbunkar och annat som också rensades bort. Grillplatsen och sandlådan sattes i drift och cyklarna har tagits fram. Studsmattan som varit mycket uppskattad de senaste åren hade tagit slut. Den har ersatts av en ny, som monterades idag. Fönstren på klubbhuset putsades, buskar utmed den svåra kurvan på tillfartsvägen hyfsades och en hel del annat blev gjort. Tack alla som deltog!

Städdag på söndag 14:e april. Samling vid klubbhuset kl 12

På söndag infaller vårens städdag. Vi träffas kl 12 och lägger några timmar på att förbereda området runt klubbhus och båtar inför vår och sommar. Alla medlemmar är välkomna!

Sedan förra inlägget har vi också haft ett styrelsemöte. Där pratade vi om städdagen, årsmötet, båtrådet, våra projekt m.m. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Kallelse till årsmöte och info om medlemsavgiften

Härmed kallas alla klubbmedlemmar till Stärnö Vindhamns Båtklubb årsmöte söndagen den 28 april 2019 klockan 14.30 i klubblokalen, Gula Huset.

I år skickas kallelse till årsmötet, infoblad och faktura på medlemsavgiften ut via mejl, istället för via posten, till dem som angett mejladress till klubbens medlemsregister. Det är första året vi använder debiteringsfunktionen i medlemsregistret och vi hoppas på förståelse för eventuella inkörningsproblem. På sikt skall det ge oss en enklare, säkrare och billigare hantering.

Vårens infoblad hittar du under Dokument/Medlemsutskick i menyn.

Högarna med dokument, kuvert och följebrev som vi kämpat med i alla år lyste med sin frånvaro på vårens arbetsmöte inför årsmötet, tack vare mejlutskicken.