Viktiga datum 2020

Nu har viktiga datum för 2020 publicerats på hemsidan. På stor skärm hittar du dem ner till höger, på liten skärm finns de längst ner.

Där finns bl.a. datum för årsmötet. Vill du att någon speciell fråga tas upp då är du välkommen att lämna in en motion. Se stadgarna.

Julhälsning

Nu lägger sig stillheten i vår Vindhamn. Båtarna är väl täckta och omskötta inför kommande säsong.

För oss som älskar sjölivet stundar nu Julen med allt vad det innebär, god mat, kanske lite längre tids ledighet med nära o kära. Juletid brukar även vara en önskans tid. Kanske något nytt till båten? Jag själv brukar tänka på vart och hur jag skall gå med båten till våren. Vintern är en tid då sjökorten kommer fram, planering, härliga somriga tankar. Livskvalité.

Nu går Stärnö Vindhamns Båtklubb i rask takt mot sitt 25: e verksamhetsår. Vi har en mycket fin hamn som angörs oberoende av vindar o sjö. Klubbens medlemmar har under alla dessa år aktivt deltagit i vår hamns fina och stora utveckling. Så stort tack till alla ni medlemmar som gör och gjort båtklubben till vad den är.

Men först skall vi njuta av Julen och tankarna på de stunder vi haft och de vi skall leva sjölivet.

Jag önskar er alla och envar, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år

Jan-Åke Berg  Ordförande SVBK

Hänt i veckan

Nu är den norra vägbiten vid uppställningsplatserna asfalterad!

Båtarna har dammats ner något alldeles förfärligt av alla passerande bilar tidigare. Speciellt på våren.

TACK!

Årsmöte i Blekinge Båtförbund

Stefan Alex och Gun Öhman Mattsson representerade Stärnö Vindhamns Båtklubb vid Blekinge Båtförbunds årsmöte i Bräkne Hoby den 26 november 2019. Blekinge Båtförbund (BBF) är ett samarbetsorgan för anslutna båtklubbar inom Blekinge. Det är ett ideellt- och allmännyttigt förbund som tillsammans med övriga regionala båtförbund samarbetar inom Svenska båtunionen (SBU) som i sin tur förutom andra uppgifter också är remissinstans för båtlivsfrågor på nationell nivå.

Stärnö Vindhamns Båtklubb är medlem i förbundet. Vi använder dess medlemsregistersystem, har nytta av en del försäkringar och har genom förbundet en möjlighet att göra vår röst hörd. Våra medlemmar får också pga detta medlemskap tidningen Båtliv. En av frågorna som kom upp var ”hur skall vi komma ut bland klubbarna med information om varför en båtklubb har nytta av att vara med i BBF”. Eftersom en del av medlemsavgifterna i klubbarna går till förbundet är det en relevant fråga. Ett förslag var att lägga styrelsemöten ute hos klubbarna för ett dubbelriktat utbyte. Ett annat var ett önskemål att mer information om BBF och SBU kom ut via klubbarnas hemsidor.

Kurs i hjärt- och lungräddning mm

Söndagen den 20:e oktober var det utbildning för klubbens medlemmar. Under ledning av en mycket kompetent o trevlig ledare, Johanna Jonsson från Civilförsvarsförbundet fick vi information och praktik kring Krisberedskap, Hjärt- och lungräddning, Hjärtstartare, Stabilt Sidoläge, Buktryck-Ryggslag och genomgång av många olika scenarios där man kan göra skillnad ifall man har kunskap. Vi som var med kan verkligen rekommendera utbildningen.

Med var sin docka blev det mycket träning på kompressioner och inblås.

Arbetsdag höst 2019

I härligt höstväder gjordes klubbområdet i ordning inför vintern. På aktivitetslista fanns: Rensa i och runt sandlådan. Vinterhantera studsmattan. Räfsa gräsmatta o gångar. Ta upp vattendjupsmätaren. Samla in vagnar och bockar. Städa/ kolla mastskjulet. Kolla över grillplatsen. Ta hand om cyklarna. Städa runt om i hamnen m.m. Som avslutning efter gott dagsverke bjöd Linda på uppskattad ärtsoppa.

Båtråd

Torsdagen den 17:e oktober inföll höstens båtråd, ett forum för kommunikation mellan representanter för kommunens båtklubbar och kommunens ansvariga för båthamnar. Dagens värdklubb var Svaneviks Bryggförening. Innan de återkommande punkterna gicks igenom informerade Sara Widesjö och Katrine Svensson från kommunen om vad som händer i skärgården och om projekten Ren Kust och ARK56. En informationsträff om detta kommer att anordnas för friluftsföreningarna i kommunen den 29:e oktober.

Därefter blev det konkreta båthamnsfrågor mellan båtklubbarnas representanter och kommunansvarig Filippa Sjöberg. För Stärnös del, önskemål om asfaltering, problem med fallande träd mm. Nästa båtrådsmöte hålls i mars på Stärnö.