Regler för mastkran

Säkerhetsföreskrifter för användning av kättingtelfer

  • Använd inte telfern för personlyft.
  • Lyft inte gods över personer.
  • Lyft inte mer än maxlast som är angiven på kranen. 500 kg.
  • Kom ihåg att rätt lastsäkring och lyftteknik är användarens ansvar.
  • Kontrollera kätting och krok enligt daglig kontroll innan lyft sker.
  • Använd inte lyftkättingen som lyftslinga. Använd godkänd stropp.
  • Kör upp lyftkroken till toppen av telfern efter avslutat lyft.
  • Bryt spänningen och lås in manöverhandtaget efter avslutat lyft.
  • Tillse att inga obehöriga eller barn använder telfern.
  • Tillse att skötsel- och säkerhetsbroschyren finns i manöverskåpet.
  • Tillse att manöverkabel inte släpar i marken och blir skadad.
  • Stäng av telfern om defekter och brister upptäcks. Meddela Karlshamns kommun Fritid/småbåtshamnar eller ansvariga i Stärnö Vindhamns Båtklubb.