UPPROP!

Vi behöver folk som är bra på att ”ragga pengar”.

Vi har kommit ett steg närmre målet i vårt projekt för renare kustvatten genom lyft- och båttvätt på Stärnö och behöver medlemmar som kan hjälpa till att hitta finansiering.

Inloggade medlemmar kan läsa de senaste mötesanteckningarna under Dokument/Renare Kustvatten i menyn.

Hör av dig till någon i styrelsen om du har idéer.

Vårens arbetsdag

En vacker men sval dag som lockade ett trettiotal medlemmar. Lekplatsen gjordes i ordning. Klubbens vagnar och cyklar togs fram och servades. Kajer och planer städades. Gräsmattor, snår, rabatter och gångar rensades.

Ryds Glas bjöd på uppskattad grillkorv.