Vårens arbetsdag

En vacker men sval dag som lockade ett trettiotal medlemmar. Lekplatsen gjordes i ordning. Klubbens vagnar och cyklar togs fram och servades. Kajer och planer städades. Gräsmattor, snår, rabatter och gångar rensades.

Ryds Glas bjöd på uppskattad grillkorv.