En eloge till vår hamnkapten och hans medhjälpare

Återigen, en eloge till vår hamnkapten Leif och hans närmaste ”medarbetare” Olle, Gro och Finn. Genom att de är närvarande och lösningsorienterade har vi en trygg och säker hamn.

Tidigare i sommar kunde en mycket tacksam polsk familj fortsätta sin semester tack vare dessa och när en besökande båt tillfälligt behövde tas om hand i förra veckan, löste man det också.

Hamnens framtid

I tisdags träffades styrelsen för att diskutera det senaste i frågan om hur kommunen vill se driften av vår hamn i framtiden. Sedan förra inlägget har följande hänt. Representanter för båtklubbarna i kommunen har bildat en grupp. Dessa har träffat politiker för samtliga partier i kommunen och det verkar finnas en stark vilja hos dessa att lämna ifrån sig både driften och ägandet av hamnarna. Det innebär att förslaget som skall läggas fram till politikerna i höst med stor sannolikhet kommer att rekommendera detta.

Båtklubbens styrelse vill i första hand att kommunen fortsätter att driva hamnarna, men vi behöver också titta på alternativet att själva ta över delar eller hela driften, för att undvika lösningar där vi saknar möjlighet att påverka. Vi kommer att lägga ett förslag till Kommunstyrelsen på hur vi tänker i frågan. Vi planerar även ett medlemsmöte i mitten på augusti för att höra era synpunkter. Det finns många scenarier att fundera över. Vår vilja är att så långt det är möjligt förhindra att någon privat aktör tar över hamnen.

Styrelsemöte 21-06-08

Äntligen kunde vi träffas på riktigt igen. Visserligen blev det inga kramar efter det långa uppehållet och vi satt glest på klubbens altan, men ändå så mycket mer personligt än de digitala möten vi haft.

På mötet rapporterades om kommunens utredningar om framtida drift av båthamnar, om hur det eventuellt blir på Tärnö, att klubbhusets nya värmepump är på väg, med mera. Protokollet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument\Protokoll i menyn.

Vårens sjösättningar är över

Sjösättningarna i klubbens regi 2021 är över. Det mesta gick bra, men vi fick några problem med turordningsflödet. När det gick snabbare än förväntat fanns inte alla båtägare som skulle sjösätta på plats. De som fanns där gick då före i kön eftersom kranen inte kunde stå och vänta. Detta ledde i sin tur att andra båtägare som skulle varit på plats inte heller dök upp i tid när turordningen ändrades.

Vi behöver se över hur vi skall få detta att flyta. Vi vill att alla skall kunna följa lyftordningen för att se när det deras tur. Det fungerar bara om vi slipper luckor och om alla som skall lyfta är på plats i tillräckligt god tid.

Läs instruktionerna noga när det är dags för höstens lyftomgångar. Vi kommer att behöva ändra våra rutiner.

Sjösättning fredag 28 maj

Som alla inloggade medlemmar kan se i bokningslistan, finns det fortfarande obokade platser på fredag. Det går bra att boka dessa på plats (dropin). Kranen har aviserat att han kommer något senare än vanligt, ca 16:45 – 17 så det blir färre än 12 lyft totalt.

Vår hamn – sparkrav

Det finns stora sparkrav inom Karlshamns kommun. Även hos Teknik och fritidsnämnden som driver kommunens småbåtshamnar. Protokollen är offentliga och hittas på kommunens hemsida.

Enligt PROTOKOLL Teknik- och fritidsnämnden 2021-02-18 anser man att en möjlig besparing kan vara att : ”Uppdra åt andra aktörer att driva kommunens småbåtshamnar och båtuppställningsplatser samt ställplatser för husbilar ”.

Styrelsen för Stärnö Vindhamns Båtklubb önskar för närvarande inte att privata aktörer tar över driften av vår hamn. Styrelsen följer processen noga. Statusen just nu är att kommunen utreder detta.

Det finns nya annonser

Missa inte marknadsplatsen för inloggade medlemmar här på hemsidan. När du är inloggad syns rubriken ”Begagnade båtprylar” i menyn.

Vill du ha ut ett meddelande till våra medlemmar att du lagt in en annons? Meddela webmaster, så går det ut ett mejl.

SVT Blekinge

Häromdagen besökte Jerker Hagman från SVT Blekinge vår hamn. Bakgrunden är att man på västkusten upplevt ökad negativ miljöpåverkan eftersom båtantalet ökat, förmodligen p.g.a. pandemin. Nu ville man kolla hur vi ser på det. Inslaget finns på svt.se