Kräftskiva

Lördagen den 20 augusti är det kräftskiva. Alla som som har möjlighet är mycket välkomna att hjälpa till med förberedelser under dagen.
Kl 19 börjar kräftskivan. Tag med egna kräftor och tilltugg. Vi hoppas på mycket sång och musik, så tag med musikinstrument om ni har.
På söndagen hjälps vi åt att återställa.

VARMT VÄLKOMNA!

Kungörelse

Hos Länsstyrelsen Blekinge finns en ny kungörelse angående föreskrifter om förbud mot obehörig trafik i vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga i Karlshamns kommun. Den har beteckning 10FS 2022:17. Här finns direktlänk till dokumentet.

Olle

Olle, en kär vän i hamnen har hastigt lämnat oss.  Många av oss kommer ihåg honom som ”Olle med pipan” Han var klubbmedlem sedan många år tillbaka, och senare även i styrelsen. Olle blir ihågkommen som en hjälpsam och rådig person, alltid villig att ge en hjälpande hand.

Han blev 82 år och blir en saknad tillgång i hamnen med sin kunskap och goda humör 

Kram från ”Lolles”

Minnesstund mm

Styrelsemöte 2022-06-01

Under styrelsemötet diskuterades framtida sjö- och torrsättningar, både i närtid och på längre sikt. Vi informerades om att kommunen skickat mastkranens eldrivna lyftblock för reparation, det beslutades att klubben skall införskaffa ett nytt skyddsnät till studsmattan och mycket annat. Inloggade medlemmar kan läsa protokollet under Dokument/Protokoll i menyn.

Försvarsmakten meddelar

Marinövning BALTOPS 22, Baltic Operations, 5 – 16 juni 2022

Under perioden 5-16 juni genomförs marinövningen Baltic Operations, Baltops 22, en av Östersjöns största internationella marina övningar. I samband med övningen kan flyg- och fartygstrafik vara märkbar, främst i områden runt Gotland och Hanöbukten där Sverige bidrar med övningsområden i luften, till sjöss och på land.
Läs hela dokumentet Övningsinformation till allmänheten.