Efter ”årsmötet”

Nu har vi en styrelse för 2021. Ingen medlem har opponerat sig mot att vi genomfört årsmötesaktiviteterna enligt förslaget som skickats ut tillsammans med underlagen tidigare i vår. Det innebär att samma gäng som innan fortsätter med klubbarbetet. Under Kontakter i menyn hittar man som vanligt deras namn och roller.