Kräftskiva ?

Båtklubben arrangerar ingen kräftskiva i år p.g.a. pandemin som fortfarande pågår. 🙁

Alla jubileumsaktiviteter skjuts upp.