Inför höstens torrsättningar, läs det här!

Under vårens sjösättning var det mycket strul med att folk inte fanns på plats när det var deras tur och att man inte hade tillräckligt med medhjälpare med sig. Det ställde till det med förseningar och irritation som följd. Klubben hjälper till med bokningar, betalning, arbetsledning och korvgrillning. Det anser vi är en bra service till dig som båtägare. I många andra hamnar får båtägarna själva boka kran och datum. Vi vill gärna behålla den här servicen och därför förtydligas här vad som gäller.

  • Hämta ut din kölapp och betala ditt lyft i god tid på lyftdagen.
  • Räkna inte med ett visst antal båtar i timmen, det kan ta både kortare och längre tid per lyft. Särskilt vid torrsättning då vaggor ska passas till och så vidare. Se till att vaggan/uppställningsplats är förberedd så att det går lätt att sätta båten på plats.
  • Du ska ha tillräckligt antal medhjälpare. Det är viktigt att hålla i lyftstropparna vid lyftet. 2 till 3 personer förutom dig själv behövs(utom för smala båtar). Hjälp varandra!
  • Markera på båten var lyftstropparna ska placeras.
  • Ha tillräckligt långa linor för att styra båten under transporten.
  • Lägg till vid kajen med den sida som gör att kranen inte behöver vända båten innan man sätter ner den.

Arbetsledaren har rätt att ändra i turordningen om hen finner skäl till det

Med förhoppning om en smidig upptagningshöst.
Stärnö Vindhamns Båtklubb
Hans Magnusson
Ordförande