Tider för uthämtning av nummerlappar kommer att ändras till hösten

Nu har vårens sjösättningar i klubbens regi avslutats. Det gick överlag bra, men tidsmarginalerna var för små. Till hösten ökar vi dessa och testar att dela in lyftarna i grupper som hjälper varandra, men mer om det längre fram. Vi kommer inte att hinna få en egen kran till upptagningarna utan kör på som tidigare.

Vi hade styrelsemöte den 30 maj, protokollet kommer upp på hemsidan för inloggade medlemmar när det godkänts.