Swimrun lördag 22 juli

Här finns kartan som visar vilka områden vi behöver undvika på lördag. Informationen kommer från Ulf Wilhelmsson.

”På lördag den 22/7 under genomförande av Swimrun Hoka Island Challenge är vattnet avlyst enligt rosamarkerade område på kartan. Avlysningen gäller pos 1 mellan 11 – 14.

Säkerhetsbåtar kommer finnas på plats för att hjälpa till.
Om möjligt, välj annan väg, om det inte går, respektera säkerhetsbåtarnas anvisningar!
Skärgårdstrafiken kommer lotsas igenom med minsta möjliga påverkan.”