Kräftskivan mm

Tisdagen den 29 augusti hade vi styrelsemöte. Där pratades bl.a. om att den traditionella kräftskivan varit trevlig som vanligt, att vi fått en ny hjärtstartare eftersom den gamla behövde bytas ut, att vi inte fått det svar från kommunen som vi önskat när det gäller framtida miljöarbete mm.

Fler medlemmar i trivselkommittén vore också jättebra, hör av er om ni kan tänka er att vara med där.

Inloggade medlemmar kan följa miljöarbetet under Miljö i menyn, där bl.a. status angående kran-och blästringsfrågan uppdateras. Protokollet från styrelsemötet ligger som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn för inloggade medlemmar, när det godkänts.