Bildarkiv – Förr i tiden

Stenbrytning på Boön


Bilder från Sternö


Helenebergs skeppsvarv


Stenbrytning Sternö


1981

Sternö vindhamn december 1981

Gun och Ingemar Mattsson skriver:
Bilden är tagen i december 1981, när vi fortfarande ägde galeasen ”Ellen” ex. ”William”, byggd 1898 på Thurø i närheten av Svendborg i Danmark.

Hon ligger på bilden i bakgrunden vid den korta kajen vid Timmerterminalens område, när detta fortfarande användes för utskeppning av sågade och hyvlade trävaror. Tegelbyggnaden i fonden är en relik från Helenebergs Skeppsvarvs-epoken, på slutet inrymmande ett bandsågverk. Plåtskjulet till höger om det är tillkommet sent och tjänstgjorde en kort period som förvaring av timmerpaket.

Mitt i bilden ligger ”Emma”, byggd 1900 i Landskrona. Vid tiden för bilden ägdes hon av Eva Loberg och Hans Lundin på ”Blå Smedjan” i Karlshamn. På planen i land ser man en basningstrumma, som användes vid renovering av bordläggning.

Till höger på bilden syns förskeppet av ”Pax”, då ägd av Möllerströms. På land kan man se ett uthus tillhörande Viktor Håkanssons fastighet. Strax till höger om detta, utanför bilden finns den lilla stuga, där Otto Håkansson bodde, och som fortfarande står kvar 2017.


Här några fina foton tagna av Erik Liljeroth.
Publicerade i ”Blekinge, ett bildverk” med undertiteln ”Bleking av idag”