Bryggreparationer vintern 2022-2023

Brygga 5 och 6 får nya ankarkättingar då dom gamla har gjort sitt

Stora o lilla skutbryggan har renoverats med bl.a gjutna cementstolpar.