Utbildning i Första Hjälpen

Röda Korset och Blekinge Båtförbund anordnar förstahjälpen utbildning
Utbildningen är kostnadsfri och endast för anslutna båtklubbsmedlemmar. Skicka din intresseanmälan till utbildning.bbf@gmail.com Ange: Namn, telefonnummer, medlemsklubb, önskat utbildningstillfälle Observera att det är begränsat antal platser 14 st/tillfälle, platserna kommer att erbjudas i den ordning anmälan inkommer. Mer information finns här.

Tid och plats: Blekinge Båtförbunds kansli Parkvägen 11 Bräkne Hoby
4 April 10.00-13.15
5 April 10.00-13.15

Röda Korset logotyp

Premiärbesök

Blekinge Båtförbund (BBF) som är en sammanslutning för Blekinges 39 båtklubbar kommer att lägga sina styrelsemöten ute hos klubbarna i fortsättningen som ni sett i våra styrelseprotokoll. Anledningen är att öka utbytet mellan båtklubbar och förbund. Tisdagen den 4/2 var det dags att som första klubb besöka Stärnö. Vi fick tillfälle att presentera vår klubb, vad vi gör, hur hamnen fungerar, kommunens roll mm. Vi tycker det är ett bra initiativ att styrelsen kommer ut och får höra vad vi gör och hur hamnen fungerar. Samtidigt som vi får höra hur övriga Blekinge har det.

Blekinge Båtförbund är en underavdelning till Sveriges Båtunion (SBU) med 6800 medlemsklubbar. Man arbetar med lobbyfrågor för att främja båtlivet i Sverige, driver miljöfrågor mm.

Man ger ut tidningen Båtliv som kommer hem i brevlådan och man driver även vårt administrationsprogram, BAS, som hanterar medlemsuppgifter och ekonomi.

Årsmöte i Blekinge Båtförbund

Stefan Alex och Gun Öhman Mattsson representerade Stärnö Vindhamns Båtklubb vid Blekinge Båtförbunds årsmöte i Bräkne Hoby den 26 november 2019. Blekinge Båtförbund (BBF) är ett samarbetsorgan för anslutna båtklubbar inom Blekinge. Det är ett ideellt- och allmännyttigt förbund som tillsammans med övriga regionala båtförbund samarbetar inom Svenska båtunionen (SBU) som i sin tur förutom andra uppgifter också är remissinstans för båtlivsfrågor på nationell nivå.

Stärnö Vindhamns Båtklubb är medlem i förbundet. Vi använder dess medlemsregistersystem, har nytta av en del försäkringar och har genom förbundet en möjlighet att göra vår röst hörd. Våra medlemmar får också pga detta medlemskap tidningen Båtliv. En av frågorna som kom upp var ”hur skall vi komma ut bland klubbarna med information om varför en båtklubb har nytta av att vara med i BBF”. Eftersom en del av medlemsavgifterna i klubbarna går till förbundet är det en relevant fråga. Ett förslag var att lägga styrelsemöten ute hos klubbarna för ett dubbelriktat utbyte. Ett annat var ett önskemål att mer information om BBF och SBU kom ut via klubbarnas hemsidor.