Vaggor söker ägare

Leif rapporterar att det står en båtvagn, vaggor och bockar utan märkning bakom mastskjulet. De behöver märkas med namn och telefonnummer så att ägaren kan kontaktas om/när de behöver flyttas.

Anmäl intresse!

Som ett led i miljöarbetet kommer klubben inom kort att söka pengar för blästring och epoxibehandling av båtbottnar. Inloggade medlemmar kan läsa mer och anmäla sitt intresse här.