Välkomna till arbetsdag lördagen den 23 oktober

Alla medlemmar hälsas välkomna till arbetsdag lördagen den 23 oktober. Vi träffas vid klubbhuset kl 10. Olle, som är sammankallande i Gröna Gruppen, har gjort en lista med saker som behöver göras. Klubben har en del redskap, men ta gärna med extra räfsor, sekatörer och annat som kan behövas, ifall ni har. Vi bjuder på enkel förtäring.

 • Samla in leksaker
 • Städa och rensa sandlåda
 • Röjning grenar mm
 • Täcka bord ute
 • Räfsa gräsmattor
 • Klippa rent vid nät
 • Plocka skräp utmed kajerna
 • Samla in vagnar, kärror, mastvagnar, bockar
 • Såga ved, klyva bära in
 • Röja buskar o sly runt grillhus och vedbod

Sista upptagningen

Idag inföll årets sista upptagning i klubbens regi.

Olle, en av klubbens arbetsledare var på plats redan vid soluppgången. Tillsammans med de andra arbetsledarna under lyfthelgerna har han gjort en stor insats för att se till att lyftlogistiken flutit på bra. Goda råd som ”Gå bakom båten med repet!” har ekat över nejden.

Många, men inte alla hade tillräckligt med medhjälpare i år. Nästa år blir det förhoppningsvis ännu fler 🙂

På bilderna syns också båten Olivia lämna sitt rätta element.

Inför höstens torrsättningar, läs det här!

Under vårens sjösättning var det mycket strul med att folk inte fanns på plats när det var deras tur och att man inte hade tillräckligt med medhjälpare med sig. Det ställde till det med förseningar och irritation som följd. Klubben hjälper till med bokningar, betalning, arbetsledning och korvgrillning. Det anser vi är en bra service till dig som båtägare. I många andra hamnar får båtägarna själva boka kran och datum. Vi vill gärna behålla den här servicen och därför förtydligas här vad som gäller.

 • Hämta ut din kölapp och betala ditt lyft i god tid på lyftdagen.
 • Räkna inte med ett visst antal båtar i timmen, det kan ta både kortare och längre tid per lyft. Särskilt vid torrsättning då vaggor ska passas till och så vidare. Se till att vaggan/uppställningsplats är förberedd så att det går lätt att sätta båten på plats.
 • Du ska ha tillräckligt antal medhjälpare. Det är viktigt att hålla i lyftstropparna vid lyftet. 2 till 3 personer förutom dig själv behövs(utom för smala båtar). Hjälp varandra!
 • Markera på båten var lyftstropparna ska placeras.
 • Ha tillräckligt långa linor för att styra båten under transporten.
 • Lägg till vid kajen med den sida som gör att kranen inte behöver vända båten innan man sätter ner den.

Arbetsledaren har rätt att ändra i turordningen om hen finner skäl till det

Med förhoppning om en smidig upptagningshöst.
Stärnö Vindhamns Båtklubb
Hans Magnusson
Ordförande

Medlemsmöte – påminnelse

Vi vet ännu inte om eller när kommunen kommer att göra sig av med småbåtshamnarna, men eftersom det diskuteras vill vi vara beredda. Som skrevs i Medlemsbrev aug 2021 kallar vi till medlemsmöte tisdag den 7 september kl 18.00 för att diskutera ämnet. Det har kommit in en del intressanta synpunkter från er medlemmar och vi har förhoppningsvis lite mer information även från kommunen på tisdag. Du är varmt välkommen till klubbhuset på tisdag.

Vårens sjösättningar är över

Sjösättningarna i klubbens regi 2021 är över. Det mesta gick bra, men vi fick några problem med turordningsflödet. När det gick snabbare än förväntat fanns inte alla båtägare som skulle sjösätta på plats. De som fanns där gick då före i kön eftersom kranen inte kunde stå och vänta. Detta ledde i sin tur att andra båtägare som skulle varit på plats inte heller dök upp i tid när turordningen ändrades.

Vi behöver se över hur vi skall få detta att flyta. Vi vill att alla skall kunna följa lyftordningen för att se när det deras tur. Det fungerar bara om vi slipper luckor och om alla som skall lyfta är på plats i tillräckligt god tid.

Läs instruktionerna noga när det är dags för höstens lyftomgångar. Vi kommer att behöva ändra våra rutiner.

Sjösättning fredag 28 maj

Som alla inloggade medlemmar kan se i bokningslistan, finns det fortfarande obokade platser på fredag. Det går bra att boka dessa på plats (dropin). Kranen har aviserat att han kommer något senare än vanligt, ca 16:45 – 17 så det blir färre än 12 lyft totalt.

Arbetsdagen

En stort antal medlemmar hjälpte till med vårarbetet. Olle hade en lista och med allas hjälp gick det snabbt att räfsa upp vinterns kottar så att gräsklipparen kan köras. Kanter trimmades, fjolårsväxter rensades bort och gräset klipptes. Studsmattan återmonterades efter reparation. Båtplatser och kajkanter rensades på skräp. Cyklarna vårrustades och provcyklades. Aktiviteten avslutades med kaffe och riktigt smaskiga kakor som Gro bakat. Tack alla deltagare!