Vårens sjösättningar är över

Sjösättningarna i klubbens regi 2021 är över. Det mesta gick bra, men vi fick några problem med turordningsflödet. När det gick snabbare än förväntat fanns inte alla båtägare som skulle sjösätta på plats. De som fanns där gick då före i kön eftersom kranen inte kunde stå och vänta. Detta ledde i sin tur att andra båtägare som skulle varit på plats inte heller dök upp i tid när turordningen ändrades.

Vi behöver se över hur vi skall få detta att flyta. Vi vill att alla skall kunna följa lyftordningen för att se när det deras tur. Det fungerar bara om vi slipper luckor och om alla som skall lyfta är på plats i tillräckligt god tid.

Läs instruktionerna noga när det är dags för höstens lyftomgångar. Vi kommer att behöva ändra våra rutiner.

Sjösättning fredag 28 maj

Som alla inloggade medlemmar kan se i bokningslistan, finns det fortfarande obokade platser på fredag. Det går bra att boka dessa på plats (dropin). Kranen har aviserat att han kommer något senare än vanligt, ca 16:45 – 17 så det blir färre än 12 lyft totalt.

Arbetsdagen

En stort antal medlemmar hjälpte till med vårarbetet. Olle hade en lista och med allas hjälp gick det snabbt att räfsa upp vinterns kottar så att gräsklipparen kan köras. Kanter trimmades, fjolårsväxter rensades bort och gräset klipptes. Studsmattan återmonterades efter reparation. Båtplatser och kajkanter rensades på skräp. Cyklarna vårrustades och provcyklades. Aktiviteten avslutades med kaffe och riktigt smaskiga kakor som Gro bakat. Tack alla deltagare!

Arbetsdag

Söndagen den 25 april är det dags för årets första gemensamma arbetsdag. Vi träffas kl 10 vid klubbhuset och förbereder klubbområdet inför båtsäsongen. Alla är mycket välkomna!

Bokningen för vårens sjösättningar är öppen

Klubben administrerar gemensamma sjösättningar för sina medlemmar. Kom väl förberedd och se till att ni har tillräckligt många medarbetare för att ta båten från vaggan till havet på ett säkert sätt. Klubben ordnar kran, avspärrningar, turordning, ekonomi och korvgrillning.

Du bokar lyft genom att logga in och följa instruktionen i menyn: Sjösättning Upptagning / Boka Båtlyft. Här kan du läsa mer om kösystemet, betalning mm.

Mastbockarna är färdiga!

Nu har klubbens medlemmar tillgång till ett stort antal nya mastbockar som står i mastskjulet när vi inte använder dem.

Ett stort tack till FoodTankers som upplåtit lokal, maskiner och verktyg som underlättat tillverkningen. Och ett stor tack till Mats, Nicklas och Ingemar som gjorde jobbet.

Lyckad arbetsdag

Ett tjugotal medlemmar deltog i höstuppsnyggningen.

En hel del sly samlades ihop.
Lekplatsen rensades.
Gräsmattorna krattades.
Mastskjulet snyggades till och mastplatserna kollades upp.
I klubbhuset omorganiserades utrymmen och en del skräp bars ut.
Strandkanterna städades.
Flaggor togs ner.
Mastbockar och vagnar kördes in.
Bord placerades under tak.
Studsmattans skyddsnät togs ner.
med mera, med mera.

Sist men inte minst bjöds vi på en fantastiskt god grönsakssoppa som Olle kokat.

Arbetsdag den 7:e november

Alla som har möjlighet är välkomna. Vi träffas vid klubbhuset kl 10 lördagen den 7:e november och betar av det som är kvar på listan inför vintern.

Detta beslutades på styrelsemötet som hölls igår i en större lokal än klubbhuset för att säkerställa coronadistans.

På mötet framkom också att kommunen satt upp hållare för bommar i mastskjulet, att arbetet med nya mastbockar fortskrider och en hel del annat. Protokollet blir tillgängligt för inloggade medlemmar när det är justerat.