Till er som bokar upptagning i höst – I år blir ni medhjälpare också

När medlemsbokningen stängts inför upptagningshelgen delas den färdiga lyftkön in i grupper med ca en timmes lyfttid per grupp. Från och med att första båten i gruppen lyfter till och med att sista båten i gruppen lyfter hjälper alla i gruppen till som medhjälpare. Om du av någon anledning inte kan hjälpa till ser du till att någon annan representerar din båt och agerar medhjälpare under hela lyftgruppens period, alltså ungefär en timme. Det innebär att det hela tiden finns ett stort antal medhjälpare i omlopp.

I praktiken går det till så här. Ditt påminnelesemejl anger när du skall lösa ut ditt könummer i vanlig ordning. När du löser ut det får du reda på vilka andra könummer som lyfter i samma grupp. Du får också ett markeringsband i färg som visar vilken grupp du tillhör. Det är detta band du lämnar över om du behöver be någon annan ta din plats som medhjälpare. Medhjälparna är därmed lätt igenkända.

Lyftgrupper

Inspirerade av en annan båtklubb testar vi att dela in båtarna i lyftgrupper under upptagningarna i höst. Alla båtrepresentanter i samma grupp hämtar ut sina könummer samtidigt. En representant per båt agerar medhjälpare till de andra och ingen av dem lämnar gruppen, med undantag för att köra fram sin båt, förrän alla båtar i gruppen kommit upp. Genom att välja ca 6 st. i varje grupp finns det tillräckligt många medhjälpare kvar ändå. Sedan är det nästa grupps tur.

Dropinlyftare ser till att ha egna medhjälpare.

Påminnelsemejlet som skickas ut i på onsdagen före lyfthelgen talar om vilken grupp man tillhör och när man skall hämta ut sitt könummer. På fredagen hämtar första gruppen ut sina lappar kl. 15:45 och på lördagen kl. 6:45.

Tider för uthämtning av nummerlappar kommer att ändras till hösten

Nu har vårens sjösättningar i klubbens regi avslutats. Det gick överlag bra, men tidsmarginalerna var för små. Till hösten ökar vi dessa och testar att dela in lyftarna i grupper som hjälper varandra, men mer om det längre fram. Vi kommer inte att hinna få en egen kran till upptagningarna utan kör på som tidigare.

Vi hade styrelsemöte den 30 maj, protokollet kommer upp på hemsidan för inloggade medlemmar när det godkänts.

Första sjösättningshelgen!

Trivselgruppen presenterade sig på första sjösättningslördagen genom att, till allas belåtenhet, fixa korv, hamburgare, bullar, kladdkaka och äppelmunkar. Tack, Gunilla och Tommy!

På fredagen sjösattes bl.a. Credo.

Vi gör vårfint 23 april

Söndagen den 23 april träffas vi kl. 10 vid klubbhuset för att förbereda inför sommarsäsongen. Vi räfsar kottar så att det skall gå att klippa gräset, rensar i rabatter o snår runt klubbhuset, plockar skräp längs kajer och uppställningsplatser mm.
Tag gärna med extra räfsor, sekatörer och annat som kan behövas för detta.

Alla är mycket välkomna! – Datum för årets klubbhändelser hittar ni alltid på hemsidan, längst ner till höger på stor skärm, och längst ner på liten skärm.

Trivselkommitté

Igår, söndagen den 2 april var det årsmöte i Stärnö Vindhamns Båtklubb. Där bifölls en inkommen motion som föreslog att en arbetsgrupp utses för att anordna en aktivitet under sommarhalvåret för att stärka gemenskapen och ge området ”lite liv”. Medlemmar i gruppen är till att börja med motionsställarna, som kommer att samarbeta med ”gröna gruppen”.