Senaste styrelsemötet

Under mötet diskuterades bl.a. årets torrsättningar. Många båtägare missar fortfarande att se till att det finns 4 personer ombord på båten för att hålla slingen på rätt plats före lyftet, annars gick torrsättningarna bra. Höstens båtråd har också hållits. Inloggade medlemmar kan läsa protokollen från båtrådet och styrelsemötet under Dokument i menyn.

Senaste protokollet från Teknik- och Fritidsnämndens sammanträde

Nu finns protokollet från Teknik- och Fritidsnämndens sammanträde 2022-02-24 tillgängligt på kommunens hemsida. Det finns också under Kommunen/Hamnavveckling? i menyn.

Enl. tidigare information skulle Daniel Wäppling ta fram en
ekonomisk redogörelse som skulle redovisas på mötet.

Läs och begrunda. Hur ser framtiden för Stärnö Vindhamn ut egentligen?

Styrelsemöte 21-12-14

Igår hade vi årets sista styrelsemöte. Där pratade vi om hur vi skall vitalisera klubben, vad som hänt i hamnfrågan mm.

Alla kan läsa protokollet från teknik- och fritidsnämnden från den 9:e december där frågan om avveckling av småbåtshamnarna togs upp. Utdraget som rör oss finns för inloggade medlemmar under Kommunen/Hamnavveckling? i menyn. Där finns också en artikel från Blt som rör detta. Hela protokollet från teknik- och fritidsnämndens möte ligger på kommunens hemsida. .

Styrelseprotokollet kommer att finnas under dokument i menyn som vanligt när det är godkänt.

Kommunens framtida drift av vår hamn

Igår, torsdagen den 18 november var vi, representanter för båtklubbarna i kommunen, återigen inbjudna till ett möte på rådhuset. Bakgrunden är det uppdrag som nämnden för teknik och fritid har fått att se över om det är lämpligt/möjligt att göra sig av med driften av småbåtshamnarna.

En arbetsgrupp som består av tjänstemän från förvaltningen skall vara klar med en rapport i frågan till politikerna i nämnden till deras decembermöte. Båtklubbarna har erbjudit sig att vara med i denna arbetsgrupp för att bidra med sina kunskaper, men fått avslag. Inte heller kommer vi att få någon information om vad arbetsgruppen kommer fram till innan rapporten lämnats till politikerna inför decembermötet.

Däremot ville man ha klubbarnas åsikt i frågan och en beskrivning av klubbarnas verksamhet i form av en skrivelse, som skall ingå som en bilaga till rapporten. Den skrivelsen överlämnades på gårdagens möte. Återigen påpekades det till arbetsgruppen och ordförande för teknik- och fritidsnämnden Mats Dahlbom att det är ologiskt att vi från klubbarna skall göra en avsiktsförklaring utan att få ta del av arbetsgruppens utredning av hur driften ser ut idag, ekonomi mm. Trots detta har vi gjort en sådan skrivelse. Dokumentet hittar inloggade medlemmar under Kommunen/Hamnavveckling? i menyn.

”Vår grundsyn är att verksamheten som den sköts i dag fungerar bra och bör fortsätta i kommunens regi i samverkan med klubbarna. I det fall kommunen vill ändra driftsform vill klubbar och föreningar ta över denna drift.”