Kungörelse

Hos Länsstyrelsen Blekinge finns en ny kungörelse angående föreskrifter om förbud mot obehörig trafik i vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga i Karlshamns kommun. Den har beteckning 10FS 2022:17. Här finns direktlänk till dokumentet.