Medlemsmötet 26 nov

Ett 30-tal medlemmar kom till mötet i klubbhuset. Mötet om var avsett att informera om vad som hänt sedan förra mötet om miljötänk kring båtbottnarna och utbyta åsikter.

Inloggade medlemmar kan läsa mötesanteckningarna som finns under rubriken Miljö i menyn.

Anmäl intresse!

Som ett led i miljöarbetet kommer klubben inom kort att söka pengar för blästring och epoxibehandling av båtbottnar. Inloggade medlemmar kan läsa mer och anmäla sitt intresse här.

Information

Styrelsen tittar tillsammans med kommunen på hur vi i Stärnö skall kunna minska negativ miljöpåverkan på havet. Spolplatta och regelbunden bottentvättning är steg på vägen. För detta krävs att vi har kontroll över upptagning/sjösättning. Platserna på land påverkas också.

Eftersom detta är viktiga frågor för alla klubbens medlemmar inbjuds dessa till informations/medlemsmöte torsdagen den 20 oktober kl. 20 vid klubbhuset. Samma information lämnas också lördagen den 22 oktober i samband med arbetsdagen.