UPPROP!

Vi behöver folk som är bra på att ”ragga pengar”.

Vi har kommit ett steg närmre målet i vårt projekt för renare kustvatten genom lyft- och båttvätt på Stärnö och behöver medlemmar som kan hjälpa till att hitta finansiering.

Inloggade medlemmar kan läsa de senaste mötesanteckningarna under Dokument/Renare Kustvatten i menyn.

Hör av dig till någon i styrelsen om du har idéer.

Möte den 13 februari för er som vill hjälpa till att driva båtlyftfrågan

”Kallelse till möte för de som är intresserade att personligen hjälpa till att driva klubben framåt när det gäller lyft av båtar, spolplatta och transporter av båtar inom hamnen. Styrelsen behöver intresserade som kan ställa upp och hjälpa till att driva dessa frågor. Meddela intresse till någon i styrelsen så att vi vet hur mycket fika vi behöver fixa.”

Kallelsen har tidigare gått ut via mejl och sms.

Hård vind på juldagen

Båtägare uppmanas titta till sina båtar efter stormen. Flera båtar välte på uppställningsplatsen och många båttäckningar lossade. En eloge till de frivilliga som i svåra förhållande gjorde akutinsatser under dagen och lyckades minimera skadorna.

Medlemsmötet 26 nov

Ett 30-tal medlemmar kom till mötet i klubbhuset. Mötet om var avsett att informera om vad som hänt sedan förra mötet om miljötänk kring båtbottnarna och utbyta åsikter.

Inloggade medlemmar kan läsa mötesanteckningarna som finns under rubriken Miljö i menyn.