Medlemsförmåner

Från medlemmarna Nisse och Katarina med företaget Perssons Maskin,Bil & Marin AB har vi fått vårerbjudande om rabatter på båttillbehör mm. Se hela erbjudandet här.

Från Göta kanal har vi fått erbjudande om rabatter på kanalresor. Erbjudandet gäller vid bokning 15 mars till 1 april. Läs mer här.

Havstulpaner

Om man vet när havstulpanens larver fäster sig vid våra båtbottnar kan man genom tvätt radikalt minska förekomsten. Det finns ett antal frivilliga längs våra kuster, som studerar och rapporterar om havstulpanläget. Läs mer på Båtmiljö.se. Där finns bl.a. en karta över mätplatserna och möjlighet att beställa havstulpanvarningar via sms eller mejl.

Ny medlem behöver hjälp

På fredag har vi minst en ny medlemsfamilj som behöver masta av, familjen Devine från Växjö med sin Magnifik Midget. De har ännu inte hunnit skaffa sig ett eget nätverk i klubben och saknar erfarenhet av avmastning och hur båtlyften går till. Hjälp dem, ni som kan.

Istället för diesel

Vi har fått ett intressant inlägg från en av våra medlemmar. Han har använt EcoPar istället för diesel i sin båt den här säsongen och berättar om sina positiva erfarenheter. Michael skriver bl.a. ”Fördelarna är så uppenbara att jag känner att jag måste dela med mej.” Läs hela mejlet här.

Michaels korrespondens med företaget EcoPar finns tillgänglig för den som vill veta mer.

Datablad: Hälsoeffekter Diesel – EcoParToxtest, CO2-produktion, 590, Reglerade emissioner, Oreglerade emissioner, Försäkringsintyg, Lagringsintyg

Bokningen är öppnad

Vi är beroende av funktionärer för att kunna genomföra torrsättningar i klubbens regi. Vill ni vara kassör, kontakta Jan-Åke. Vill ni vara kajfunktionär, anmäl er på hemsidan eller be någon annan anmäla er på hemsidan.

Man kan anmäla sig som funktionär till en lyftomgång på fredagar och två på lördagar.

Bränslefilter

Klubbmedlemmen Johan Martinsson samordnar inköp av bränslefilter om intresse finns.

Kontakta Johan via email: j.martinsson@live.se om ni är intresserade.