Swimrun lördag 22 juli

Här finns kartan som visar vilka områden vi behöver undvika på lördag. Informationen kommer från Ulf Wilhelmsson.

”På lördag den 22/7 under genomförande av Swimrun Hoka Island Challenge är vattnet avlyst enligt rosamarkerade område på kartan. Avlysningen gäller pos 1 mellan 11 – 14.

Säkerhetsbåtar kommer finnas på plats för att hjälpa till.
Om möjligt, välj annan väg, om det inte går, respektera säkerhetsbåtarnas anvisningar!
Skärgårdstrafiken kommer lotsas igenom med minsta möjliga påverkan.”

Kvällskappseglingar hos Karlshamns segelssällskap

Läs mer på KSS hemsida:

”Dags att anmäla till årets Sparbanken i Karlshamn Cup

Nu är det äntligen dags för kvällskappsegling igen
Den 17 maj kör vi igång årets serie som i år innefattar 15 omgångar där de 12 bästa räknas.

Nytt för i år är att vi försöker samla nya seglare genom att ”avdramatisera” starterna.
Detta genom att ha ett ”fönster” för nya seglare där ni korsar startlinjen när ni känner er mogna inom en 10-minutersperiod.

OBS! Du kan vara med i enstaka seglingar UTAN KOSTNAD.”

Information och God Jul!

Hamnen – Teknik och Fritidsnämnden hade sammanträde den 9:e december där fritidshamnarnas framtid diskuterades. Enligt samtal med Mats Dahlbom (ordförande i nämnden) är numera de flesta partierna positiva till att hamnarna även i framtiden förvaltas kommunalt. Daniel Wäppling (kommundirektör) fick i uppgift att ta fram en ekonomisk redogörelse som ska redovisas på nästa möte i februari. För vår del händer inget förrän detaljplanen över Stärnö sjöstad är klar vilket beräknas ta två år.

Klubbfika – Med början den 13:e januari kommer vi att varje torsdag klockan 10.00 ha klubbfika. Vi träffas och pratar om stort och smått till det facila priset av en guldtia.

Året 2021 börjar att närma sig sitt slut. Hur 2022 kommer att se ut vet vi inte riktigt med tanke på pandemin som vi tvingas stå ut med. Vi hoppas att det lugnar ner sig och att vi får en riktigt bra båtsäsong.

Styrelsen önskar Er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Medlemsförmåner

Från medlemmarna Nisse och Katarina med företaget Perssons Maskin,Bil & Marin AB har vi fått vårerbjudande om rabatter på båttillbehör mm. Se hela erbjudandet här.

Från Göta kanal har vi fått erbjudande om rabatter på kanalresor. Erbjudandet gäller vid bokning 15 mars till 1 april. Läs mer här.

Havstulpaner

Om man vet när havstulpanens larver fäster sig vid våra båtbottnar kan man genom tvätt radikalt minska förekomsten. Det finns ett antal frivilliga längs våra kuster, som studerar och rapporterar om havstulpanläget. Läs mer på Båtmiljö.se. Där finns bl.a. en karta över mätplatserna och möjlighet att beställa havstulpanvarningar via sms eller mejl.

Ny medlem behöver hjälp

På fredag har vi minst en ny medlemsfamilj som behöver masta av, familjen Devine från Växjö med sin Magnifik Midget. De har ännu inte hunnit skaffa sig ett eget nätverk i klubben och saknar erfarenhet av avmastning och hur båtlyften går till. Hjälp dem, ni som kan.

Istället för diesel

Vi har fått ett intressant inlägg från en av våra medlemmar. Han har använt EcoPar istället för diesel i sin båt den här säsongen och berättar om sina positiva erfarenheter. Michael skriver bl.a. ”Fördelarna är så uppenbara att jag känner att jag måste dela med mej.” Läs hela mejlet här.

Michaels korrespondens med företaget EcoPar finns tillgänglig för den som vill veta mer.

Datablad: Hälsoeffekter Diesel – EcoParToxtest, CO2-produktion, 590, Reglerade emissioner, Oreglerade emissioner, Försäkringsintyg, Lagringsintyg

Bokningen är öppnad

Vi är beroende av funktionärer för att kunna genomföra torrsättningar i klubbens regi. Vill ni vara kassör, kontakta Jan-Åke. Vill ni vara kajfunktionär, anmäl er på hemsidan eller be någon annan anmäla er på hemsidan.

Man kan anmäla sig som funktionär till en lyftomgång på fredagar och två på lördagar.

Bränslefilter

Klubbmedlemmen Johan Martinsson samordnar inköp av bränslefilter om intresse finns.

Kontakta Johan via email: j.martinsson@live.se om ni är intresserade.