GDPR -Dataskyddsförordningen

GDPR är förkortning av General Data Protection Regulation. På svenska kallas den dataskyddsförordningen.

Så här hanterar Stärnö Vindhamns Båtklubb dina personuppgifter

De obligatoriska uppgifter som lagras är förnamn, efternamn, födelsedatum (inte personnummer) och adress. Förutom dessa uppgifter som kan knytas till en viss person lagras mejladress, telefonnummer, uppgifter om båt och familjemedlemmar om dessa angetts. Uppgifterna används internt i klubben och vid utskick. Registret används också av Svenska Båtunionen som bl.a. skickar ut tidningen Båtliv. Kontakta klubben@starnobatklubb.com om du vill ha ditt utdrag ur medlemsregistret.

Uppgifterna i medlemsregistret tas bort inom 12 mån. efter utträde ur klubben.

Foton på medlemmar som deltar i klubbaktiviteter kommer inte att tas bort från klubbens hemsida per automatik när medlem lämnar klubben.

Här finns klubbens personuppgiftspolicy i sin helhet.