Helenebergsvarvet

Helenebergs varv låg där kajen vid stenbrottet idag ligger.

Helenebergs varv var det fjärde och även det senaste varvet i Kalshamn. De andra tre var Boöns varv, Näsvikens varv och Karlshamns varv som låg där den stora parkeringsplatsen mellan hotellet och f.d. hamnkontoret idag ligger.År 1891 flyttades skeppsvarvet, som då ägdes av Ljungrens Mekaniska Verkstad, ut till Heleneberg på Sternö och där blev det framför allt ett reparationsvarv.

Under 20 år i början av 1900-talet ägdes varvet av Emma Fernström. 1928 övertog konsuln och skeppsredaren Carlbom varvet. I mitten av 1930-talet övertogs varvet av den originelle skeppsredaren Klas August Andersson, känd i sjömanskretsar som ”Maskinisten”. Andersson skötte varvet rätt dåligt och till sist liknade det en skeppskyrkogård. Men han hade ändå hunnit skapa sig en förmögenhet, ty när han dog 1954 fann man i hans privata varvskontor en plåtlåda med obligationer värda 1.5 milj kronor. När det var som flest anställda på varvet i början på 1920-talet fanns det ca 350 arbetare. Som allra minst i slutet av Anderssons tid endast ett 15-tal personer.

Efter Anderssons död övertog Karlshamns hamn varvsområdet. Man sprängde bort skeppskyrkogården och anlade en 170 meter lång kaj för trävaror.  Av det gamla varvet finns inget kvar. På den platsen är nu ett stenbrott. Mitt emot platsen för det gamla varvet på andra sidan viken ligger ett gult trähus. Intill det låg förr Strandpaviljongen, det gamla caféet som flyttades från Hamnparken vid Hellerströmska badet ut till Sternö på två pråmar pingstafton 1944.

Tillbaka