Klubben

Stärnö Vindhamns Båtklubb
är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Den har funnits ganska länge, år 2020 i hela 25 år.  Här finns föreningens stadgar.
 
Hamnen ägs och förvaltas av kommunen. Förutom direkta kontakter med kommunens representanter ingår båtklubben i ett båtråd som samlar alla båtklubbar i Karlshamns kommun. Här diskuteras gemensamma frågor med kommunrepresentant som är sammankallande.
Båtklubben är ansluten till Blekinge Båtförbund som i sin tur ingår i Svenska Båtunionen.
Förutom att behandla frågor som kommer upp i samband med båtråd och båtförbund ser styrelsen som en stor uppgift att tillsammans med frivilliga medlemmar ta hand om närmiljön. Vi gör detta genom att hyra en klubblokal och initiera underhåll och förändringar/förbättringar av denna och miljön runt omkring. Gemensamma sjö- och torrsättningar organiseras också.

Nycklar

Alla som hyr båtplats kvitterar ut en nyckel hos kommunens kontaktperson. Denna nyckel kodas olika beroende på om man är klubbmedlem eller inte och om man är styrelseledamot. 

Klubbhuset

I klubbhuset finns ett kök som medlemmar i klubben själva har renoverat, ett klubbrum och ett litet kontor. Ytterdörren är försedd med lås för klubbmedlemmars nycklar.
Från köket kan man flytta ut på klubbstugans bryggdäck som vetter mot hamnen. Bryggdäcket har också byggts av klubbmedlemmar liksom de bord och bänkar som finns där.

WC och dusch finns på klubbhusets södra långsida. Om duschrummen är låsta kan de öppnas med nyckeln som hör till båtplatsen. Toaletterna är oftast öppna, men skulle de vara låsta passar nyckeln också där.

Klubbens grillpaviljong 


Grillpaviljongen är också ett verk av klubbmedlemmar. Den används flitigt under sommarkvällar när båten är kvar i hamn men också under sjö- och torrsättning när det smakar bra med en matpaus.

Oljeboden

Oljeboden är hamnens ansvar. Där kan man lämna spillolja och filter efter oljebyten. Båtplatsägare har tillgång till boden och medlemmar lägger mycket tid på att få den anpassad så att den blir lättanvänd.

Mastskjulet

Mastskjulet är också hamnens ansvar men klubben lägger även här mycket tid på att få det att passa till medlemmarnas behov. Varje mast har en egen numrerad plats.