Kommunen

Stärnö Vindhamn är en av Karlshamns kommuns småbåtshamnar.

Två gånger om året träffas båtklubbarna från kommunens småbåtshamnar och kommunens representant i ett båtråd för att diskutera gemensamma frågor. Här finns några av protokollen.

Kontaktperson:
Filippa Sjöberg,  Rådhuset,  374 81 Karlshamn
Tel 0454-81000
E-mail smabatshamnar@karlshamn.se

Småbåtshamnar på kommunens hemsida.
Hamnordning på kommunens hemsida.

Hamnen

Ursprunglig illustration av Gillis Hiller. Bryggnummer har lagts till.

Klicka på bilden för att se den större.