Kommunen

Stärnö Vindhamn är en av Karlshamns kommuns småbåtshamnar.

Två gånger om året träffas båtklubbarna från kommunens småbåtshamnar och kommunens representant i ett båtråd för att diskutera gemensamma frågor. Här finns några av protokollen.

Kontaktperson:
Filippa Sjöberg,  Rådhuset,  374 81 Karlshamn
Tel 0454-81000
smabatshamnar@karlshamn.se

Länkar
Småbåtshamnar  kommunens hemsida.
Avgifter  kommunens hemsida
Regler för uppläggningsplatser kommunens hemsida
Hamnordning småbåtshamnar finns inte på kommunens hemsida.

Hamnen

Ursprunglig illustration av Gillis Hiller. Bryggnummer har lagts till.

Klicka på bilden för att se den större.