Kontakter

Nya inlägg till hemsidan

Skicka mejl till klubben@starnobatklubb.com Skriv ordet inlägg som rubrik.

Hemsidan

Utseende och uppbyggnad 
webmaster@starnobatklubb.com

Styrelsen

Ordförande: Hans Magnusson tel:0708712428 mejl: ordforande@starnobatklubb.com

Sekreterare: Gunnar Johansson tel: 072 975 1737 mejl: klubben@starnobatklubb.com

Kassör: Ulrika Dahlqvist tel:0708182261 mejl: kassor@starnobatklubb.com

Ledamot: (vice ordförande, webmaster): Gun Öhman Mattsson tel:070-2441745 mejl: webmaster@starnobatklubb.com

Ledamot: Leif Magnusson tel: 070 6049076 mejl: flamingo2@live.se

 

Ledamot (suppleant): Olle Svensson tel: 070 837 15 05 mejl: olle-svensson@live.se

Ledamot: Benny Nilsson tel:070 6712463

Ledamot: Christer Berglind tel. 070 5655267 mejl: christerberglind701@gmail.com

Ledamot (suppleant): Conny Rosenberg tel: 072 3713050 mejl: Conny.rosenberg@hotmail.se

Mejl till klubben: klubben@starnobatklubb.com

Post till klubben kan skickas till:
Södra Dalgatan 7
37441 Karlshamn

Valberedning

Sammankallande:
Tommy Ivarsson tel: 0730638344 mejl: tommivar46@gmail.com

 

Bengt Cedell tel: 0707985609 mejl: b.cedell@gmail.com

Revisorer

Graham Burgess tel: 0708844893 mejl: graham174642@gmail.com

 

Jan Bremberg  tel: 0705228913 mejl: jan.bremberg@gmail.com

Per-Olof Johansson (suppleant) tel: 0706780661 mejl: po@posiv.se

Klubbhus och omgivningar
Gro AndreassenGro Andreassen tel: 0723350373 mejl: groanita2010@gmail.com
Finn AndreassenFinn Andreassen tel: 0763132636 mejl: finnandre2010@gmail.com
Linda LandströmLinda Landström tel:070-5132594 mejl: linda.landstrom@karlshamn.se

Gröna gruppen, utemiljön – Olle Svensson tel: 070-837 15 05
Stefan Alex tel: 0708911991  mejl: stefan.alex@rydsglas.se


Mastskjul – Bengt Cedell
Gräsytor – Mats Petersson
Cyklar – Christer Berglind

Kajer, uppställningsplatser, sopstation och oljebod
Leif Magnusson och Olle Svensson

Båtplatser och bryggor

Kontakta kommunen.