Lyckad arbetsdag

Ett tjugotal medlemmar deltog i höstuppsnyggningen.

En hel del sly samlades ihop.
Lekplatsen rensades.
Gräsmattorna krattades.
Mastskjulet snyggades till och mastplatserna kollades upp.
I klubbhuset omorganiserades utrymmen och en del skräp bars ut.
Strandkanterna städades.
Flaggor togs ner.
Mastbockar och vagnar kördes in.
Bord placerades under tak.
Studsmattans skyddsnät togs ner.
med mera, med mera.

Sist men inte minst bjöds vi på en fantastiskt god grönsakssoppa som Olle kokat.

Arbetsdag den 7:e november

Alla som har möjlighet är välkomna. Vi träffas vid klubbhuset kl 10 lördagen den 7:e november och betar av det som är kvar på listan inför vintern.

Detta beslutades på styrelsemötet som hölls igår i en större lokal än klubbhuset för att säkerställa coronadistans.

På mötet framkom också att kommunen satt upp hållare för bommar i mastskjulet, att arbetet med nya mastbockar fortskrider och en hel del annat. Protokollet blir tillgängligt för inloggade medlemmar när det är justerat.

Höstuppsnyggning

Även om den gemensamma arbetsdagen är inställd finns det en del att göra inför vintern på klubbens område.

Kontakta Olle 070 837 15 05 eller Leif 070 6049076 om ni vill hjälpa till.

Sandlådan/grillhus/ utegrill: Rensa ogräs i sandlåda, plocka undan leksaker, rensa ogräs runt sandlåda grillhus o utegrill. Tak vedbod rensas, sly runt rensas.

Röja sly mm. för fri sikt till ”havet” från grillhus.

Tallkottar på gräsmattor räfsas bort. (fixat av Conny)

Bord på gräsmattan in i grillhus. Långbord utanför grillhus skuras.

Flagga firas.

Sly vid staket mot tennishall bort (Leif/Olle)

”Skog” mellan staket o tennishall bort.( Hasse tar kontakt med klubbordförande?) Även sly i inhägnaden mot vägen.

Vagnar, bockar, mastvagnar samlas in.

Studsmatta, demontering skyddsnät, ansvarig Gunnar.

Vår ordförande har ordet

Idag är det den 24 september och hösten har gjort sin entré. Ett par fina dagar på sjön kan vi väl förvänta oss men sedan är det åter dags för torrsättning. Coronan går inte att undvika att nämna. Svenskarna har köpt båt som aldrig förr och det har rapporterats om flera incidenter där föraren kanske inte har varit så erfaren eller haft den kunskapen som behövs för att framföra en båt.

Vi hade tänkt att genomföra kurs till förarbevis i höst men måste tyvärr skjuta på det till våren likaså med våra temakvällar som vi planerat.

I klubben sker det också saker, Gunnar med medhjälpare sätter upp en ny flaggstång där vi ska ha en Gästhamnsflagga. Vi försöker att kommunicera med Kommunen om pengar till renovering av toaletter och duschar samt att det är trångt i hamnen och vi behöver mer plats till uppställning.

En grupp håller på med att ta fram nya bockar att lägga upp master på. Vi tar väldigt gärna emot sponsring i form av material eller du som äger en järnaffär bra rabatt på material…

Hustrun påpekade att våra Båtsportkort var gamla, -vadå, de är ju bara från 2004?
Nya är inköpta och de är monterade i en plastspiral så att det är lätt att bläddra och följa korten. De gamla med lösblad gjorde att man ibland inte visste om man var på väg hem eller bort.

För övrigt hoppas jag att du får en fin höst och vinter, det kommer en ny vår och sommar.
Glöm inte att fylla på glykol i motorn!

Hösthälsningar
Hans Magnusson
Ordförande

Höstens båtlyft har börjat

Under tisdagens styrelsemöte framkom att många båtägare tyvärr missat att ordna medhjälpare vid det första lyfttillfället. Detta och en hel del annat diskuterades. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar.

Inför torrsättningen

Till alla medlemmar som tänker ta upp sin båt under någon av klubbens torrsättningar.

Se till att ha tillräckligt många medhjälpare. Kom överens med varandra i god tid så att vi får en så snabb och smidig torrsättningsomgång som möjligt.

Vid kajen: Om båten är bred krävs 4 personer för att lyftslingen skall hamna rätt.

Under transport till vaggan: 2 personer behövs för att ha kontroll på båten medan kranen transporterar den till vaggan.

Vid vaggan: Beroende på vaggans konstruktion, kanske 2-4 personer.