Medlemsmöte angående hamnen

I tisdags hade vi ett medlemsmöte där ca 50 medlemmar infann sig. Bakgrunden är att Karlshamns kommun avser att dra ner på verksamheter som man inte är skyldig att utföra. Ett av de områden som kommunen undersöker är drift av småbåtshamnarna. Under medlemsmötet informerade styrelsen om vad som hänt hittills. Därefter var ordet fritt. Alla verkade eniga. I första hand önskar vi att kommunen fortsätter driva småbåtshamnarna. I andra hand kan vi tänka oss att ta över. Vi vill inte att privata aktörer tar över. Anledningen till detta är dålig erfarenhet från andra hamnar.

Inloggade medlemmar hittar mötesanteckningarna under Dokument/Protokoll i menyn.

Båtbottentvättning av fritidsbåtar – Riktlinjer, reviderad upplaga 2015

Källa: På sidan Havs och Vattenmyndigheten/Båtbottentvätt hittar man de gällande riktlinjerna.

I korta drag

Målen med riktlinjerna är att minska spridningen av giftiga ämnen genom användning av miljövänlig båtbottentvätt samt att på sikt minimera användningen av giftiga båtbottenfärger.

Kommunen är den tillsynsmyndighet som bedömer och ställer krav på hur en anläggning bör utformas.

  • Med ”biocidfärg” avses båtbottenfärg som innehåller ämnen giftiga för vattenlevande organismer.
  • Bottentvätt av båtar målade med biocidfärg bör ske på tät arbetsyta (spolplatta) ansluten till reningsanläggning
  • Renspolning utan kemikalier av båtar som inte är målade med biocidfärger kräver ingen särskild rening eller arbetsyta.
  • Borsttvätt i vattnet är ett miljövänligt alternativ för tvätt av giftfria båtar.
  • Borsttvätt i vattnet bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts som giftfria.

Dokumentet finns i sin helhet under Dokument\Miljö i menyn.

Medlemsmöte – påminnelse

Vi vet ännu inte om eller när kommunen kommer att göra sig av med småbåtshamnarna, men eftersom det diskuteras vill vi vara beredda. Som skrevs i Medlemsbrev aug 2021 kallar vi till medlemsmöte tisdag den 7 september kl 18.00 för att diskutera ämnet. Det har kommit in en del intressanta synpunkter från er medlemmar och vi har förhoppningsvis lite mer information även från kommunen på tisdag. Du är varmt välkommen till klubbhuset på tisdag.

Hur stor båt behöver man ha?

Vi träffade det danska paret Mikael och Tine Juul Hammarlund på Harö. De bor i Gudhjem på Bornholm och har seglat i sin 24 fots eka via Simrishamn och så vidare upp till Blekinge.

Tanken är att lägga upp båten för vintern hos en kompis vid Gö.
Tidigare hade de ett projekt under tio år som gick ut på att segla från Bornholm till Finland via svenska kusten. De gjorde det i etapper och kom så småningom fram.

När man ser deras eka börjar man genast att fundera på hur stor båt man behöver ha. Mikael och Tine har allt de behöver, proviant, vatten, tält, gasolkök osv.

Riktiga tuffingar!
/Hasse

Medlemsbrev aug 2021

Bästa medlem!

Jag skriver till dig för att få din åsikt i följande fråga.

Karlshamns kommun har för avsikt att göra sig av med och sälja ut fritidshamnarna till privata aktörer. Tanken är väl att spara pengar till Kommunkassan. Det kommer att leda till ökade kostnader för oss båtägare. För att blockera så kallade privata intressen att ta över har vi, Karlshamns Segelsällskap/Svaneviks bryggförening lämnat in varsin skrivelse till kommunstyrelsen. Där talar vi om att vi är redo att ta över respektive hamn. Hur detta kommer att ske eller på vilka villkor vet vi inte ännu. I vår skrivelse har jag sagt att vi helst ser att kommunen fortsättningsvis driver hamnarna. Jag har också påpekat vikten av att se båtlivet, hamnarna och skärgården som en helhet. Kommunen håller på med en utredning om både det ekonomiska och det praktiska för deras vidkommande. Den ska vara klar den 19 september. Vi ser med stort intresse fram emot resultatet.

I framtiden kommer det att bli krav på båttvätt eller spolplatta där man tar hand om föroreningar.

Vi ser också reparationsbehov framöver som kostar ganska mycket pengar.

Om vi tar över finns det en del att tänka på:

  • Vi måste titta över vår organisation, det behövs fler personer att sköta bokning av båtplatser och ekonomi. Hyra in tjänsten?
  • Kostnader för reparationer mm, banklån, kan Kommunen ställa upp som Borgenär?
  • Kostnader för städning.
  • Med mera med mera.

Det finns flera idéer om finansiering: Ska vi bilda ett aktiebolag där varje medlem går in med en summa, ekonomisk förening eller andelsförening? Hur vi än ser på det kommer det att bli ökade kostnader som vi måste försöka att hålla ner så mycket det går.

Jag vill ha dina spontana funderingar om hur du vill att det ska bli. Maila till ordforande@starnobatklubb.com

Tisdag den 7 september kl 18.00 kommer vi att ha ett medlemsmöte i Stärnö för att diskutera ämnet. Du är varmt välkommen!

Hans Magnusson
Ordförande

Blekinge Läns Tidning idag 30 juli 2021

RUBRIK: ”Ytterligare en förening som kan ta över driften av sin hamn”.

I Dagens BLT finns en intervju med Hans Magnusson (ordförande) och Leif Magnusson (hamnkapten). Läs den om ni har möjlighet.

Tidigare i sommar skickade Hans en skrivelse till kommunen med en avsiktsförklaring i hamnfrågan. Vi är oroliga för att en privat aktör skall ta över med stora prisökningar som följd.

Även KSS och Svaneviks båtklubb har skickat in motsvarande till kommunen vilket uppmärksammades i BLT 15 juli.
RUBRIK: Föreningar vill ta över båtplatser: ”Alla ska ha råd att ha sin båt i hamnen”

En eloge till vår hamnkapten och hans medhjälpare

Återigen, en eloge till vår hamnkapten Leif och hans närmaste ”medarbetare” Olle, Gro och Finn. Genom att de är närvarande och lösningsorienterade har vi en trygg och säker hamn.

Tidigare i sommar kunde en mycket tacksam polsk familj fortsätta sin semester tack vare dessa och när en besökande båt tillfälligt behövde tas om hand i förra veckan, löste man det också.

Inloggade medlemmar kan läsa mer i menyn under Galleri/Stärnö är som en bra deckare med Kapten Leif ”sjörövarfabbe” Magnusson som detektiv

Hamnens framtid

I tisdags träffades styrelsen för att diskutera det senaste i frågan om hur kommunen vill se driften av vår hamn i framtiden. Sedan förra inlägget har följande hänt. Representanter för båtklubbarna i kommunen har bildat en grupp. Dessa har träffat politiker för samtliga partier i kommunen och det verkar finnas en stark vilja hos dessa att lämna ifrån sig både driften och ägandet av hamnarna. Det innebär att förslaget som skall läggas fram till politikerna i höst med stor sannolikhet kommer att rekommendera detta.

Båtklubbens styrelse vill i första hand att kommunen fortsätter att driva hamnarna, men vi behöver också titta på alternativet att själva ta över delar eller hela driften, för att undvika lösningar där vi saknar möjlighet att påverka. Vi kommer att lägga ett förslag till Kommunstyrelsen på hur vi tänker i frågan. Vi planerar även ett medlemsmöte i mitten på augusti för att höra era synpunkter. Det finns många scenarier att fundera över. Vår vilja är att så långt det är möjligt förhindra att någon privat aktör tar över hamnen.