Klubbvagnar

Vi har investerat i en ny 4-hjulig bryggvagn för brygga 5 eftersom den befintliga vagnen försvann för ett tag sedan. Någon som vet ????

Styrelsemöte 26 maj

Det första ordinarie styrelsemötet med den nygamla styrelsen ägde rum i tisdags. För att kunna sitta med stort avstånd träffades vi på klubbhusets altan. På mötet beslöts bland annat att klubbens 25-årsjubileum inte kommer att firas i sommar som planerat. Inte heller kommer kräftskivan att bli av på grund av pandemin. Vi ser istället fram emot nästa år när det gäller gemensamma festligheter. Protokollet hittar inloggade medlemmar som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Årsmöte 2020

Idag var det årsmöte i Stärnö Vindhamns Båtklubb. Det blev ett svalt, glest och kort möte baserat på respekt för undvikande av Corona-spridning.

Förändring i styrelsen

Efter 15 år i styrelsen tackade vår ordförande Jan-Åke Berg för sig och blev vederbörligen avtackad. Han kommer att hjälpa till vid behov även i fortsättningen, men har på grund av tidsbrist lämnat sitt uppdrag i styrelsen. Som ny ordförande valdes Hans Magnusson, vår tidigare kassör. Som ny styrelseledamot valdes Ulrika Dahlqvist. Hon kommer att ersätta Hans som kassör. Som ersättare av Ulrika i valberedningen valdes Bengt Cedell.

Under övriga frågor konstaterades att det fungerar mycket bra med arbetsledarfunktionen på kajen medan båtägarna själva ser till att ha medhjälpare för att flytta båten mellan uppställningsplatsen och kajen vid sjö- och torrsättning. Funktionärsfunktionen Medhjälpare tas därför bort. Däremot är det alltid välkommet med frivilliga. Det är mycket som skall göras under en lyfthelg.

Årsmötesprotokollet kommer in under Dokument/Protokoll i menyn när det är justerat.

Vårens sjösättningar har kommit igång

Det blev inte riktigt som vanligt i år. Den trevliga samvaron fick glesas ut på grund av Corona och Christian som lyft våra båtar med millimeterprecision, tålamod med oss och ett gott humör i många år, påstår att detta var sista lyfthelgen innan han går i pension.

TACK för den här tiden Christian!

Det kommer in fler bilder efterhand under Galleri i menyn

Påminnelse om ändring i bokningen

I år försöker vi få båtlyft med samma okstorlek i en följd genom att göra sista platsen på fredagen och första på lördagen enbart bokningsbara för stort ok. Alla andra platser blir bokningsbara för normalt ok. Om platser inte bokas, blir dom dropin-platser som vanligt. Liksom tidigare kommer också funktionärerna att byta plats på båtarnas turordning där det kan underlätta flödet.

Våraktiviteter i Coronatid

På dagens styrelsemöte behandlades bl.a. följande:

Vårens arbetsdag skjuts upp tills vidare.

Årsmötet hålls utomhus i begränsad omfattning men enligt stadgarna. Inga motioner har inkommit. Vår ordförande har avböjt omval p.g.a. tidsbrist men valberedningen har förslag på ersättare.

Sjösättningarna fullföljs med så stor respekt för smittrisken som möjligt. Det innebär att alla skall se till att ha vidtalat egna medhjälpare. Vi håller avstånd och korvgrillning blir eventuellt inte av.

Här syns några av styrelseledamöterna på det välbesökta men glest placerade mötet

Lite nyheter på hemsidan

  1. Nu är bara de rubriker synliga i menyn, som man kan välja beroende på om man är inloggad eller inte.
  2. Trafiken till och från vår hemsidan är också bättre skyddad.
    /webmaster