Regler för mastkran

Säkerhetsföreskrifter för användning av kättingtelfer

 • Använd inte telfern för personlyft.
 • Lyft inte gods över personer.
 • Lyft inte mer än maxlast som är angiven på kranen. 500 kg.
 • Kom ihåg att rätt lastsäkring och lyftteknik är användarens ansvar.
 • Kontrollera kätting och krok enligt daglig kontroll innan lyft sker.
 • Använd inte lyftkättingen som lyftslinga. Använd godkänd stropp.
 • Kör upp lyftkroken till toppen av telfern efter avslutat lyft.
 • Bryt spänningen och lås in manöverhandtaget efter avslutat lyft.
 • Tillse att inga obehöriga eller barn använder telfern.
 • Tillse att skötsel- och säkerhetsbroschyren finns i manöverskåpet.
 • Tillse att manöverkabel inte släpar i marken och blir skadad.
 • Stäng av telfern om defekter och brister upptäcks. Meddela Karlshamns kommun Fritid/småbåtshamnar eller ansvariga i Stärnö Vindhamns Båtklubb.
 • Vid lyft skall handkontrollen hanteras av en person som enbart har som uppgift att manövrera denna.