Säkerhet

Båten:

Svenska båtunionens sjösäkerhetskommittés skrift ”Egenkontroll av fritidsbåt” hittar du här.

Besättning ombord:

  • Kan du stoppa båtens framfart – om det behövs
  • Kan du få fart på båten – om det behövs
  • Kan du tala om var ni befinner er – om det behövs
  • Kan du ta båten i hamn – om det behövs

Det finns troligen någon ombord på er båt kan allt detta. Passa på att ta del av den kunskapen – innan det behövs.