Sjösättning Upptagning

Klubben organiserar lyfttillfällena och ser till att det finns kran, kassör och arbetsledare på plats. Båtägaren ser själv till att att ha tillräckligt många medhjälpare för att båten skall flyttas säkert mellan kajen och vaggan.

Lyftregler

Hittar ni här.

Utdrag ur kommunens Regler för
nyttjande av kommunala vinterförvaringsplatser

”Strömmen sätts på omkring den 1 april. Avstängning sker omkring den 15 november.
Vattnet öppnas i vecka 16, avstängning sker vecka 44.
Tiderna är väderberoende”

Avgifter för 2021

För båt med max vikt 9 ton – avgift 600 kr
För båt över 9 tons vikt -1100 kr
Mastning med kran och utläggning av bojsten kostar 600 kr vardera

Kösystem

Kölapp hämtas i Klubblokalen, Gula Huset hos klubbens funktionärer vid erläggande av lyftavgiften, kontant eller swish. Funktionärerna finns på plats ca en kvart innan lyften startar.
Lyften startar kl 16 på fredagar och kl 7 på lördagar om allt klaffar med kranens övriga åtaganden. Kom i god tid och lös ut din kölapp så tidigt som möjligt för att underlätta planeringen. Tänk på att det kan bli luckor så att du måste lyfta tidigare än planerat.
På fredagar är alla platser bokningsbara. Det är alltså ingen ide att köra ner till Sternö för att få en drop-in plats om alla platser är bokade.

På lördagar håller sjösättning/upptagning på så länge det är tillräckligt ljust, så länge kranen finns tillgänglig och så länge det finns någon i kö.