Sjösättning Upptagning

Klubben organiserar lyfttillfällena och ser till att det finns kran, kassör och arbetsledare på plats. Hösten 2023 testar vi att dela in i lyftgrupper som hjälper varandra. Ingen lämnar gruppen för att jobba med sin båt innan alla båtar i gruppen är på land och nästa grupp med båtar står på tur.

Lyftregler

Hittar ni här.

Utdrag ur kommunens Regler för
nyttjande av kommunala vinterförvaringsplatser

”Strömmen sätts på omkring den 1 april. Avstängning sker omkring den 15 november.
Vattnet öppnas i vecka 16, avstängning sker vecka 44.
Tiderna är väderberoende”

Avgifter

Se prislista i menyn

Kösystem

Kölapp hämtas i Klubblokalen, Gula Huset hos klubbens funktionärer på lyftdagen vid erläggande av lyftavgiften. Funktionärerna finns på plats en kvart innan lyften startar.
Lyften startar vid sjutiden på lördagar och vid 16 på fredagar. Kom i god tid och lös ut din kölapp senast när påminnelsemejlet anger. Tänk på att det kan bli luckor så att du kan bli tvungen att lyfta tidigare än planerat även om bokningarna är bindande.