Kontakter

Nya inlägg till hemsidan

Skicka mejl till klubben@starnobatklubb.com Skriv ordet inlägg som rubrik.

Hemsidan

Utseende och uppbyggnad 
webmaster@starnobatklubb.com

Styrelsen

Ordförande: Jan-Åke Berg tel: 073 3490112 mejl: janake.berg@gmail.com

Sekreterare: Gunnar Johansson tel: 072 975 1737 mejl: gunnar.10936@gmail.com

Kassör: Hans Magnusson tel:0708712428 mejl: kassor@starnobatklubb.com

Ledamot: (vice ordförande, webmaster): Gun Öhman Mattsson tel:070-2441745 mejl: ohman_mattsson@hotmail.com

Ledamot: Leif Magnusson tel: 070 6049076 mejl: flamingo2@live.se

 

Ledamot (suppleant): Olle Svensson tel: 070 837 15 05 mejl: olle-svensson@live.se

Ledamot: Benny Nilsson tel:070 6712463

Ledamot: Christer Berglind tel. 070 5655267 mejl: christerberglind@bwm.se

Ledamot (suppleant): Conny Rosenberg tel: 072 3713050 mejl: Conny.rosenberg@hotmail.se

Mejl till klubben: klubben@starnobatklubb.com

Post till klubben kan skickas till:
Södra Dalgatan 7
37441 Karlshamn

Valberedning
 

Sammankallande: Tommy Ivarsson

Ulrika Dahlqvist tel:0708182261 mejl: hem@wunn.se

Revisorer

Graham Burgess tel: 0708844893 mejl: graham174642@gmail.com

 

Jan Bremberg  tel: 0705228913 mejl: jan.bremberg@gmail.com

Per-Olof Johansson (suppleant) tel: 0706780661 mejl: po@posiv.se

Klubbhus och omgivningar
Linda Landström
Husvärd –  Linda Landström tel:070-5132594 mejl: linda.landstrom@karlshamn.se

Gröna gruppen, utemiljön – Olle Svensson tel: 070-837 15 05
Stefan Alex tel: 0708911991  mejl: stefan.alex@rydsglas.se


Mastskjul – Bengt Cedell
Gräsytor – Mats Petersson
Cyklar – Christer Berglind

Kajer, uppställningsplatser, sopstation och oljebod
Leif Magnusson och Olle Svensson

Båtplatser och bryggor

Kontakta kommunen.