Stenbrytning på Boön

Runt blekinges kuster finns många synliga bevis för den stenhuggarepok som fanns under andra hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.

På Boön fanns brytbar granit och även här kom stenhuggarna att lämna sina spår. Man kan se en hög med skravel  (avfall) från gatstenstillverkningen, som var en stor industri.

Det första stenhuggeriet ägdes av en tysk vid namn F.H.Wollf, som började bryta sten år 1856. Senare kom även A. K. Fernström och AB Karlshäll att bryta granit.

Gatstenen som höggs exporterades bland annat till England, Frankrike och Holland. Även inom landet användes mycket gatsten och kustvägen genom Blekinge, som är ca 12,5 mil lång, stensattes med ca 70 miljoner smågatsten.

På Boön fanns även två mindre järnvägsspår där man drog trallor med huggen sten fram till skeppningsplatsen på öns västra sida där den lastades i båtar.

Tillbaka