Inför höstens torrsättningar, läs det här!

Under vårens sjösättning var det mycket strul med att folk inte fanns på plats när det var deras tur och att man inte hade tillräckligt med medhjälpare med sig. Det ställde till det med förseningar och irritation som följd. Klubben hjälper till med bokningar, betalning, arbetsledning och korvgrillning. Det anser vi är en bra service till dig som båtägare. I många andra hamnar får båtägarna själva boka kran och datum. Vi vill gärna behålla den här servicen och därför förtydligas här vad som gäller.

  • Hämta ut din kölapp och betala ditt lyft i god tid på lyftdagen.
  • Räkna inte med ett visst antal båtar i timmen, det kan ta både kortare och längre tid per lyft. Särskilt vid torrsättning då vaggor ska passas till och så vidare. Se till att vaggan/uppställningsplats är förberedd så att det går lätt att sätta båten på plats.
  • Du ska ha tillräckligt antal medhjälpare. Det är viktigt att hålla i lyftstropparna vid lyftet. 2 till 3 personer förutom dig själv behövs(utom för smala båtar). Hjälp varandra!
  • Markera på båten var lyftstropparna ska placeras.
  • Ha tillräckligt långa linor för att styra båten under transporten.
  • Lägg till vid kajen med den sida som gör att kranen inte behöver vända båten innan man sätter ner den.

Arbetsledaren har rätt att ändra i turordningen om hen finner skäl till det

Med förhoppning om en smidig upptagningshöst.
Stärnö Vindhamns Båtklubb
Hans Magnusson
Ordförande

Styrelsemöte 21-09-07

Efter medlemsmötet i tisdags hade vi månadens styrelsemöte i klubbhusets kök. Mötet handlade bland annat om höstens torrsättningar. Nu har vi bestämda tider för när bokade kölappar senast skall vara uthämtade. En medlem har skänkt komradio som skall underlätta kommunikationen mellan de olika funktionärerna och vi uppmanar alla som skall lyfta att samla tillräckligt många medhjälpare i tid. Vi kan inte lyfta om det saknas folk. Vid kajen behövs 4 personer för de flesta båtar för att få slingen på rätt plats under lyftet.

Inloggade medlemmar kan läsa hela protokollet under Dokument/Protokoll i menyn.

Medlemsmöte – påminnelse

Vi vet ännu inte om eller när kommunen kommer att göra sig av med småbåtshamnarna, men eftersom det diskuteras vill vi vara beredda. Som skrevs i Medlemsbrev aug 2021 kallar vi till medlemsmöte tisdag den 7 september kl 18.00 för att diskutera ämnet. Det har kommit in en del intressanta synpunkter från er medlemmar och vi har förhoppningsvis lite mer information även från kommunen på tisdag. Du är varmt välkommen till klubbhuset på tisdag.

Medlemsbrev aug 2021

Bästa medlem!

Jag skriver till dig för att få din åsikt i följande fråga.

Karlshamns kommun har för avsikt att göra sig av med och sälja ut fritidshamnarna till privata aktörer. Tanken är väl att spara pengar till Kommunkassan. Det kommer att leda till ökade kostnader för oss båtägare. För att blockera så kallade privata intressen att ta över har vi, Karlshamns Segelsällskap/Svaneviks bryggförening lämnat in varsin skrivelse till kommunstyrelsen. Där talar vi om att vi är redo att ta över respektive hamn. Hur detta kommer att ske eller på vilka villkor vet vi inte ännu. I vår skrivelse har jag sagt att vi helst ser att kommunen fortsättningsvis driver hamnarna. Jag har också påpekat vikten av att se båtlivet, hamnarna och skärgården som en helhet. Kommunen håller på med en utredning om både det ekonomiska och det praktiska för deras vidkommande. Den ska vara klar den 19 september. Vi ser med stort intresse fram emot resultatet.

I framtiden kommer det att bli krav på båttvätt eller spolplatta där man tar hand om föroreningar.

Vi ser också reparationsbehov framöver som kostar ganska mycket pengar.

Om vi tar över finns det en del att tänka på:

  • Vi måste titta över vår organisation, det behövs fler personer att sköta bokning av båtplatser och ekonomi. Hyra in tjänsten?
  • Kostnader för reparationer mm, banklån, kan Kommunen ställa upp som Borgenär?
  • Kostnader för städning.
  • Med mera med mera.

Det finns flera idéer om finansiering: Ska vi bilda ett aktiebolag där varje medlem går in med en summa, ekonomisk förening eller andelsförening? Hur vi än ser på det kommer det att bli ökade kostnader som vi måste försöka att hålla ner så mycket det går.

Jag vill ha dina spontana funderingar om hur du vill att det ska bli. Maila till ordforande@starnobatklubb.com

Tisdag den 7 september kl 18.00 kommer vi att ha ett medlemsmöte i Stärnö för att diskutera ämnet. Du är varmt välkommen!

Hans Magnusson
Ordförande

Hamnens framtid

I tisdags träffades styrelsen för att diskutera det senaste i frågan om hur kommunen vill se driften av vår hamn i framtiden. Sedan förra inlägget har följande hänt. Representanter för båtklubbarna i kommunen har bildat en grupp. Dessa har träffat politiker för samtliga partier i kommunen och det verkar finnas en stark vilja hos dessa att lämna ifrån sig både driften och ägandet av hamnarna. Det innebär att förslaget som skall läggas fram till politikerna i höst med stor sannolikhet kommer att rekommendera detta.

Båtklubbens styrelse vill i första hand att kommunen fortsätter att driva hamnarna, men vi behöver också titta på alternativet att själva ta över delar eller hela driften, för att undvika lösningar där vi saknar möjlighet att påverka. Vi kommer att lägga ett förslag till Kommunstyrelsen på hur vi tänker i frågan. Vi planerar även ett medlemsmöte i mitten på augusti för att höra era synpunkter. Det finns många scenarier att fundera över. Vår vilja är att så långt det är möjligt förhindra att någon privat aktör tar över hamnen.

Styrelsemöte 21-06-08

Äntligen kunde vi träffas på riktigt igen. Visserligen blev det inga kramar efter det långa uppehållet och vi satt glest på klubbens altan, men ändå så mycket mer personligt än de digitala möten vi haft.

På mötet rapporterades om kommunens utredningar om framtida drift av båthamnar, om hur det eventuellt blir på Tärnö, att klubbhusets nya värmepump är på väg, med mera. Protokollet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument\Protokoll i menyn.

Vår hamn – sparkrav

Det finns stora sparkrav inom Karlshamns kommun. Även hos Teknik och fritidsnämnden som driver kommunens småbåtshamnar. Protokollen är offentliga och hittas på kommunens hemsida.

Enligt PROTOKOLL Teknik- och fritidsnämnden 2021-02-18 anser man att en möjlig besparing kan vara att : ”Uppdra åt andra aktörer att driva kommunens småbåtshamnar och båtuppställningsplatser samt ställplatser för husbilar ”.

Styrelsen för Stärnö Vindhamns Båtklubb önskar för närvarande inte att privata aktörer tar över driften av vår hamn. Styrelsen följer processen noga. Statusen just nu är att kommunen utreder detta.

Styrelsemöte 21-04-27

Detta var det första styrelsemötet efter ”årsmötet” med den nygamla styrelsen. Även om det fungerar med digitala möten ser vi verkligen fram emot att kunna träffas igen och ”prata i munnen på varandra”. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn, för inloggade medlemmar.

Efter ”årsmötet”

Nu har vi en styrelse för 2021. Ingen medlem har opponerat sig mot att vi genomfört årsmötesaktiviteterna enligt förslaget som skickats ut tillsammans med underlagen tidigare i vår. Det innebär att samma gäng som innan fortsätter med klubbarbetet. Under Kontakter i menyn hittar man som vanligt deras namn och roller.