Styrelsemöte 21-06-08

Äntligen kunde vi träffas på riktigt igen. Visserligen blev det inga kramar efter det långa uppehållet och vi satt glest på klubbens altan, men ändå så mycket mer personligt än de digitala möten vi haft.

På mötet rapporterades om kommunens utredningar om framtida drift av båthamnar, om hur det eventuellt blir på Tärnö, att klubbhusets nya värmepump är på väg, med mera. Protokollet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument\Protokoll i menyn.

Vår hamn – sparkrav

Det finns stora sparkrav inom Karlshamns kommun. Även hos Teknik och fritidsnämnden som driver kommunens småbåtshamnar. Protokollen är offentliga och hittas på kommunens hemsida.

Enligt PROTOKOLL Teknik- och fritidsnämnden 2021-02-18 anser man att en möjlig besparing kan vara att : ”Uppdra åt andra aktörer att driva kommunens småbåtshamnar och båtuppställningsplatser samt ställplatser för husbilar ”.

Styrelsen för Stärnö Vindhamns Båtklubb önskar för närvarande inte att privata aktörer tar över driften av vår hamn. Styrelsen följer processen noga. Statusen just nu är att kommunen utreder detta.

Styrelsemöte 21-04-27

Detta var det första styrelsemötet efter ”årsmötet” med den nygamla styrelsen. Även om det fungerar med digitala möten ser vi verkligen fram emot att kunna träffas igen och ”prata i munnen på varandra”. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn, för inloggade medlemmar.

Efter ”årsmötet”

Nu har vi en styrelse för 2021. Ingen medlem har opponerat sig mot att vi genomfört årsmötesaktiviteterna enligt förslaget som skickats ut tillsammans med underlagen tidigare i vår. Det innebär att samma gäng som innan fortsätter med klubbarbetet. Under Kontakter i menyn hittar man som vanligt deras namn och roller.

Årsmötet 2021

I år har vi beslutat att inte ha något fysiskt eller digitalt årsmöte av känd anledning. I stället skickas all information ut till dig som medlem. Du har sedan tillfälle att kommentera handlingarna.
Kommer det inga kommentarer anser vi att du som medlem godtar förfaringssättet och handlingarna.
Har du några frågor tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Handlingarna finns också under Dokument\Protokoll\Underlag Årsmöte i menyn, för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-03-16

Ännu ett digitalt möte. Denna gång var också valberedningen inbjuden. Vid mötet berättade Leif att vattnet släpps på till påsk om vädret tillåter. Det viktigaste som dryftades var annars årsmötet. Man beslutade att samtliga medlemmar skall få del av årsmöteshandlingarna, antingen via mejl eller via post. Där skall framgå hur vi planerar att fortsätta föreningsarbetet utan att ha ett fysiskt årsmöte. Vi beklagar, men vill följa coronarestriktionerna. Styrelseprotokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-02-16

Ännu ett digitalt styrelsemöte. Det fungerar, men inte helt friktionsfritt. Vi ser fram emot att kunna träffas ”på riktigt” igen. Under mötet diskuterades bl.a. kommunens framtidsplaner för Stärnö. Det berör ju oss som båtklubb i allra högsta grad. Här hittar du kommunens nuvarande planer.
Vi behöver investera i en ny värmepump till klubbhuset, arbetet med de nya mastbockarna pågår, kommunen förlänger toatömningsbryggan. Detta och en del annat pratade vi om. Hela protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-01-19

Årets första styrelsemöte hölls digitalt. Vi missade lite av vårt glada prat på grund av mediet, men mötet gick trots allt att genomföra. Det som är på gång just nu är planering av 2021 och förberedelser inför årsmötet med bl.a. verksamhetsberättelsen. Protokollet från mötet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll i menyn.