Årsmötet 2021

I år har vi beslutat att inte ha något fysiskt eller digitalt årsmöte av känd anledning. I stället skickas all information ut till dig som medlem. Du har sedan tillfälle att kommentera handlingarna.
Kommer det inga kommentarer anser vi att du som medlem godtar förfaringssättet och handlingarna.
Har du några frågor tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Handlingarna finns också under Dokument\Protokoll\Underlag Årsmöte i menyn, för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-03-16

Ännu ett digitalt möte. Denna gång var också valberedningen inbjuden. Vid mötet berättade Leif att vattnet släpps på till påsk om vädret tillåter. Det viktigaste som dryftades var annars årsmötet. Man beslutade att samtliga medlemmar skall få del av årsmöteshandlingarna, antingen via mejl eller via post. Där skall framgå hur vi planerar att fortsätta föreningsarbetet utan att ha ett fysiskt årsmöte. Vi beklagar, men vill följa coronarestriktionerna. Styrelseprotokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-02-16

Ännu ett digitalt styrelsemöte. Det fungerar, men inte helt friktionsfritt. Vi ser fram emot att kunna träffas ”på riktigt” igen. Under mötet diskuterades bl.a. kommunens framtidsplaner för Stärnö. Det berör ju oss som båtklubb i allra högsta grad. Här hittar du kommunens nuvarande planer.
Vi behöver investera i en ny värmepump till klubbhuset, arbetet med de nya mastbockarna pågår, kommunen förlänger toatömningsbryggan. Detta och en del annat pratade vi om. Hela protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 21-01-19

Årets första styrelsemöte hölls digitalt. Vi missade lite av vårt glada prat på grund av mediet, men mötet gick trots allt att genomföra. Det som är på gång just nu är planering av 2021 och förberedelser inför årsmötet med bl.a. verksamhetsberättelsen. Protokollet från mötet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll i menyn.

Vår ordförande har ordet

Idag är det den 24 september och hösten har gjort sin entré. Ett par fina dagar på sjön kan vi väl förvänta oss men sedan är det åter dags för torrsättning. Coronan går inte att undvika att nämna. Svenskarna har köpt båt som aldrig förr och det har rapporterats om flera incidenter där föraren kanske inte har varit så erfaren eller haft den kunskapen som behövs för att framföra en båt.

Vi hade tänkt att genomföra kurs till förarbevis i höst men måste tyvärr skjuta på det till våren likaså med våra temakvällar som vi planerat.

I klubben sker det också saker, Gunnar med medhjälpare sätter upp en ny flaggstång där vi ska ha en Gästhamnsflagga. Vi försöker att kommunicera med Kommunen om pengar till renovering av toaletter och duschar samt att det är trångt i hamnen och vi behöver mer plats till uppställning.

En grupp håller på med att ta fram nya bockar att lägga upp master på. Vi tar väldigt gärna emot sponsring i form av material eller du som äger en järnaffär bra rabatt på material…

Hustrun påpekade att våra Båtsportkort var gamla, -vadå, de är ju bara från 2004?
Nya är inköpta och de är monterade i en plastspiral så att det är lätt att bläddra och följa korten. De gamla med lösblad gjorde att man ibland inte visste om man var på väg hem eller bort.

För övrigt hoppas jag att du får en fin höst och vinter, det kommer en ny vår och sommar.
Glöm inte att fylla på glykol i motorn!

Hösthälsningar
Hans Magnusson
Ordförande

Höstens båtlyft har börjat

Under tisdagens styrelsemöte framkom att många båtägare tyvärr missat att ordna medhjälpare vid det första lyfttillfället. Detta och en hel del annat diskuterades. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 20-08-18

I tisdags hade vi ännu ett styrelsemöte på altanen. Som vanligt var det ett intressant och trevligt möte. Där framkom bl.a. att kommunen har ont om uppställningsplatser för stora båtar och därför tyvärr kommer att utnyttja parkeringsplatserna på hamnplanen till detta även i vinter.

Desto roligare är det att vi fått nya ”hustomtar”. Gro och Finn Andreassen som tillbringar mycket tid i hamnen ställer upp med tillsyn av klubbhuset. Linda som haft huvudansvaret tidigare är backup. TACK! alla tre.

Deras kontaktuppgifter finns under kontakter i menyn och protokollet hittar inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll som vanligt.

Styrelsemöte 23 juni

Under kvällens styrelsemöte framkom bl.a. att insamlingen till Bojkommitténs nya flotte är avslutad för Stärnö Vindhamns del. Klubben bidrog med en summa pengar förutom de gåvor som kommit in eftersom våra medlemmar har stor glädje av det arbete som bojkommittén utför i vår skärgård.
Styrelseprotokollet kommer att läggas in under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar när det är justerat.