Vår ordförande har ordet

Idag är det den 24 september och hösten har gjort sin entré. Ett par fina dagar på sjön kan vi väl förvänta oss men sedan är det åter dags för torrsättning. Coronan går inte att undvika att nämna. Svenskarna har köpt båt som aldrig förr och det har rapporterats om flera incidenter där föraren kanske inte har varit så erfaren eller haft den kunskapen som behövs för att framföra en båt.

Vi hade tänkt att genomföra kurs till förarbevis i höst men måste tyvärr skjuta på det till våren likaså med våra temakvällar som vi planerat.

I klubben sker det också saker, Gunnar med medhjälpare sätter upp en ny flaggstång där vi ska ha en Gästhamnsflagga. Vi försöker att kommunicera med Kommunen om pengar till renovering av toaletter och duschar samt att det är trångt i hamnen och vi behöver mer plats till uppställning.

En grupp håller på med att ta fram nya bockar att lägga upp master på. Vi tar väldigt gärna emot sponsring i form av material eller du som äger en järnaffär bra rabatt på material…

Hustrun påpekade att våra Båtsportkort var gamla, -vadå, de är ju bara från 2004?
Nya är inköpta och de är monterade i en plastspiral så att det är lätt att bläddra och följa korten. De gamla med lösblad gjorde att man ibland inte visste om man var på väg hem eller bort.

För övrigt hoppas jag att du får en fin höst och vinter, det kommer en ny vår och sommar.
Glöm inte att fylla på glykol i motorn!

Hösthälsningar
Hans Magnusson
Ordförande

Höstens båtlyft har börjat

Under tisdagens styrelsemöte framkom att många båtägare tyvärr missat att ordna medhjälpare vid det första lyfttillfället. Detta och en hel del annat diskuterades. Protokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar.

Styrelsemöte 20-08-18

I tisdags hade vi ännu ett styrelsemöte på altanen. Som vanligt var det ett intressant och trevligt möte. Där framkom bl.a. att kommunen har ont om uppställningsplatser för stora båtar och därför tyvärr kommer att utnyttja parkeringsplatserna på hamnplanen till detta även i vinter.

Desto roligare är det att vi fått nya ”hustomtar”. Gro och Finn Andreassen som tillbringar mycket tid i hamnen ställer upp med tillsyn av klubbhuset. Linda som haft huvudansvaret tidigare är backup. TACK! alla tre.

Deras kontaktuppgifter finns under kontakter i menyn och protokollet hittar inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll som vanligt.

Styrelsemöte 23 juni

Under kvällens styrelsemöte framkom bl.a. att insamlingen till Bojkommitténs nya flotte är avslutad för Stärnö Vindhamns del. Klubben bidrog med en summa pengar förutom de gåvor som kommit in eftersom våra medlemmar har stor glädje av det arbete som bojkommittén utför i vår skärgård.
Styrelseprotokollet kommer att läggas in under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar när det är justerat.

Styrelsemöte 26 maj

Det första ordinarie styrelsemötet med den nygamla styrelsen ägde rum i tisdags. För att kunna sitta med stort avstånd träffades vi på klubbhusets altan. På mötet beslöts bland annat att klubbens 25-årsjubileum inte kommer att firas i sommar som planerat. Inte heller kommer kräftskivan att bli av på grund av pandemin. Vi ser istället fram emot nästa år när det gäller gemensamma festligheter. Protokollet hittar inloggade medlemmar som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Årsmöte 2020

Idag var det årsmöte i Stärnö Vindhamns Båtklubb. Det blev ett svalt, glest och kort möte baserat på respekt för undvikande av Corona-spridning.

Förändring i styrelsen

Efter 15 år i styrelsen tackade vår ordförande Jan-Åke Berg för sig och blev vederbörligen avtackad. Han kommer att hjälpa till vid behov även i fortsättningen, men har på grund av tidsbrist lämnat sitt uppdrag i styrelsen. Som ny ordförande valdes Hans Magnusson, vår tidigare kassör. Som ny styrelseledamot valdes Ulrika Dahlqvist. Hon kommer att ersätta Hans som kassör. Som ersättare av Ulrika i valberedningen valdes Bengt Cedell.

Under övriga frågor konstaterades att det fungerar mycket bra med arbetsledarfunktionen på kajen medan båtägarna själva ser till att ha medhjälpare för att flytta båten mellan uppställningsplatsen och kajen vid sjö- och torrsättning. Funktionärsfunktionen Medhjälpare tas därför bort. Däremot är det alltid välkommet med frivilliga. Det är mycket som skall göras under en lyfthelg.

Årsmötesprotokollet kommer in under Dokument/Protokoll i menyn när det är justerat.

Våraktiviteter i Coronatid

På dagens styrelsemöte behandlades bl.a. följande:

Vårens arbetsdag skjuts upp tills vidare.

Årsmötet hålls utomhus i begränsad omfattning men enligt stadgarna. Inga motioner har inkommit. Vår ordförande har avböjt omval p.g.a. tidsbrist men valberedningen har förslag på ersättare.

Sjösättningarna fullföljs med så stor respekt för smittrisken som möjligt. Det innebär att alla skall se till att ha vidtalat egna medhjälpare. Vi håller avstånd och korvgrillning blir eventuellt inte av.

Här syns några av styrelseledamöterna på det välbesökta men glest placerade mötet