Styrelsemöte 23 juni

Under kvällens styrelsemöte framkom bl.a. att insamlingen till Bojkommitténs nya flotte är avslutad för Stärnö Vindhamns del. Klubben bidrog med en summa pengar förutom de gåvor som kommit in eftersom våra medlemmar har stor glädje av det arbete som bojkommittén utför i vår skärgård.
Styrelseprotokollet kommer att läggas in under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar när det är justerat.

Styrelsemöte 26 maj

Det första ordinarie styrelsemötet med den nygamla styrelsen ägde rum i tisdags. För att kunna sitta med stort avstånd träffades vi på klubbhusets altan. På mötet beslöts bland annat att klubbens 25-årsjubileum inte kommer att firas i sommar som planerat. Inte heller kommer kräftskivan att bli av på grund av pandemin. Vi ser istället fram emot nästa år när det gäller gemensamma festligheter. Protokollet hittar inloggade medlemmar som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn.

Årsmöte 2020

Idag var det årsmöte i Stärnö Vindhamns Båtklubb. Det blev ett svalt, glest och kort möte baserat på respekt för undvikande av Corona-spridning.

Förändring i styrelsen

Efter 15 år i styrelsen tackade vår ordförande Jan-Åke Berg för sig och blev vederbörligen avtackad. Han kommer att hjälpa till vid behov även i fortsättningen, men har på grund av tidsbrist lämnat sitt uppdrag i styrelsen. Som ny ordförande valdes Hans Magnusson, vår tidigare kassör. Som ny styrelseledamot valdes Ulrika Dahlqvist. Hon kommer att ersätta Hans som kassör. Som ersättare av Ulrika i valberedningen valdes Bengt Cedell.

Under övriga frågor konstaterades att det fungerar mycket bra med arbetsledarfunktionen på kajen medan båtägarna själva ser till att ha medhjälpare för att flytta båten mellan uppställningsplatsen och kajen vid sjö- och torrsättning. Funktionärsfunktionen Medhjälpare tas därför bort. Däremot är det alltid välkommet med frivilliga. Det är mycket som skall göras under en lyfthelg.

Årsmötesprotokollet kommer in under Dokument/Protokoll i menyn när det är justerat.

Våraktiviteter i Coronatid

På dagens styrelsemöte behandlades bl.a. följande:

Vårens arbetsdag skjuts upp tills vidare.

Årsmötet hålls utomhus i begränsad omfattning men enligt stadgarna. Inga motioner har inkommit. Vår ordförande har avböjt omval p.g.a. tidsbrist men valberedningen har förslag på ersättare.

Sjösättningarna fullföljs med så stor respekt för smittrisken som möjligt. Det innebär att alla skall se till att ha vidtalat egna medhjälpare. Vi håller avstånd och korvgrillning blir eventuellt inte av.

Här syns några av styrelseledamöterna på det välbesökta men glest placerade mötet

Båtråd våren 2020

Den 26:e mars hölls vårens båtråd i Stärnö Vindhamns Båtklubbs klubbhus. KSS, Svanevik, Matvik och Stärnö var representerade. Mötet leddes som vanligt av Filippa Sjöberg från kommunen som redogjorde för besparingskrav inom kommunen. Trots dessa kommer alla bryggor i kommunen att tvättas i år, vilket vi efterfrågat. Hon berättade också att priset för uppställningsplatserna har setts över för att bli mer enhetliga.