Styrelsemöte 28 nov

På mötet pratade vi bland annat om arbetsbåt, segeljollar, boulebana och samarbete med andra klubbar. Inloggade medlemmar kan läsa protokollet när det är godkänt. Frågan om egen lyftkran och bottenblästring uppdateras kontinuerligt under Miljö i menyn, synligt för inloggade medlemmar.

Protokoll

Vi hade styrelsemöte den 17 oktober. Protokollet hittar inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll i menyn.
Det var båtråd den 19 oktober. Detta är ett återkommande möte mellan kommunrepresentanter och båtklubbarna i Karlshamn. Minnesanteckningar från mötet hittar inloggade medlemmar under Dokument/Båtråd i menyn.

Kräftskivan mm

Tisdagen den 29 augusti hade vi styrelsemöte. Där pratades bl.a. om att den traditionella kräftskivan varit trevlig som vanligt, att vi fått en ny hjärtstartare eftersom den gamla behövde bytas ut, att vi inte fått det svar från kommunen som vi önskat när det gäller framtida miljöarbete mm.

Fler medlemmar i trivselkommittén vore också jättebra, hör av er om ni kan tänka er att vara med där.

Inloggade medlemmar kan följa miljöarbetet under Miljö i menyn, där bl.a. status angående kran-och blästringsfrågan uppdateras. Protokollet från styrelsemötet ligger som vanligt under Dokument/Protokoll i menyn för inloggade medlemmar, när det godkänts.


Tider för uthämtning av nummerlappar kommer att ändras till hösten

Nu har vårens sjösättningar i klubbens regi avslutats. Det gick överlag bra, men tidsmarginalerna var för små. Till hösten ökar vi dessa och testar att dela in lyftarna i grupper som hjälper varandra, men mer om det längre fram. Vi kommer inte att hinna få en egen kran till upptagningarna utan kör på som tidigare.

Vi hade styrelsemöte den 30 maj, protokollet kommer upp på hemsidan för inloggade medlemmar när det godkänts.

Protokoll

Nu finns protokollen från årsmötet 230402, det konstituerande styrelsemötet 230402 och styrelsemötet 230411 under dokument/protokoll i menyn för inloggade medlemmar.