Välkomna till arbetsdag lördagen den 23 oktober

Alla medlemmar hälsas välkomna till arbetsdag lördagen den 23 oktober. Vi träffas vid klubbhuset kl 10. Olle, som är sammankallande i Gröna Gruppen, har gjort en lista med saker som behöver göras. Klubben har en del redskap, men ta gärna med extra räfsor, sekatörer och annat som kan behövas, ifall ni har. Vi bjuder på enkel förtäring.

 • Samla in leksaker
 • Städa och rensa sandlåda
 • Röjning grenar mm
 • Täcka bord ute
 • Räfsa gräsmattor
 • Klippa rent vid nät
 • Plocka skräp utmed kajerna
 • Samla in vagnar, kärror, mastvagnar, bockar
 • Såga ved, klyva bära in
 • Röja buskar o sly runt grillhus och vedbod

Sista upptagningen

Idag inföll årets sista upptagning i klubbens regi.

Olle, en av klubbens arbetsledare var på plats redan vid soluppgången. Tillsammans med de andra arbetsledarna under lyfthelgerna har han gjort en stor insats för att se till att lyftlogistiken flutit på bra. Goda råd som ”Gå bakom båten med repet!” har ekat över nejden.

Många, men inte alla hade tillräckligt med medhjälpare i år. Nästa år blir det förhoppningsvis ännu fler 🙂

På bilderna syns också båten Olivia lämna sitt rätta element.

Båtprylar

Passa på att sälja dina gamla båtprylar innan vintervilan. Inloggade medlemmar kan lägga in sin annons här på hemsidan. Den ligger kvar två månader ifall du inte förlänger eller tar bort den. Kontakta gärna webmaster@starnobatklubb.com när du lägger in en annons så kan jag ”puffa” för den till alla medlemmar.

Tack från orienteringsklubb

Stort tack till Stärnö Vindhamns Båtklubb

Tack för att vi fick arrangera vår ungdomsseriefinal för orienteringsklubbar i Blekinge på Stärnöhalvön, fantastisk plats och lyckat genomförande med underbar natur och tillgång till gräsyta och lokal, dessutom var det bra väder. Cirka 200 personer var det totalt under en kort och intensiv period på lördagen.

Stigmännen  Karlshamns Orienteringsklubb vill Tacka Stärnö vindhamns Båtklubb för gott samarbete.

Inför höstens torrsättningar, läs det här!

Under vårens sjösättning var det mycket strul med att folk inte fanns på plats när det var deras tur och att man inte hade tillräckligt med medhjälpare med sig. Det ställde till det med förseningar och irritation som följd. Klubben hjälper till med bokningar, betalning, arbetsledning och korvgrillning. Det anser vi är en bra service till dig som båtägare. I många andra hamnar får båtägarna själva boka kran och datum. Vi vill gärna behålla den här servicen och därför förtydligas här vad som gäller.

 • Hämta ut din kölapp och betala ditt lyft i god tid på lyftdagen.
 • Räkna inte med ett visst antal båtar i timmen, det kan ta både kortare och längre tid per lyft. Särskilt vid torrsättning då vaggor ska passas till och så vidare. Se till att vaggan/uppställningsplats är förberedd så att det går lätt att sätta båten på plats.
 • Du ska ha tillräckligt antal medhjälpare. Det är viktigt att hålla i lyftstropparna vid lyftet. 2 till 3 personer förutom dig själv behövs(utom för smala båtar). Hjälp varandra!
 • Markera på båten var lyftstropparna ska placeras.
 • Ha tillräckligt långa linor för att styra båten under transporten.
 • Lägg till vid kajen med den sida som gör att kranen inte behöver vända båten innan man sätter ner den.

Arbetsledaren har rätt att ändra i turordningen om hen finner skäl till det

Med förhoppning om en smidig upptagningshöst.
Stärnö Vindhamns Båtklubb
Hans Magnusson
Ordförande

Hamnplanen

Från och med lördagen den 25 september blir det färre parkeringsplatser på hamnplanen än vad det är under sommaren. Då kommer ett antal båtar att vinterplaceras där.

Ungdomstävling i orientering

För några år sedan var det ungdomsmästerskap i orientering på Stärnö. Nu är det dags igen. Den 25 september mellan kl mellan 09:00 till 16:00 kommer vi att gästas av ungdomar och funktionärer. Det är orienteringsklubben Stigmännen i Karlshamn som håller i det hela. Man uppskattar att ca 100 orienteringslöpare kommer till start. Målgången kommer att vara på baksidan av klubbhuset.

Styrelsemöte 21-09-07

Efter medlemsmötet i tisdags hade vi månadens styrelsemöte i klubbhusets kök. Mötet handlade bland annat om höstens torrsättningar. Nu har vi bestämda tider för när bokade kölappar senast skall vara uthämtade. En medlem har skänkt komradio som skall underlätta kommunikationen mellan de olika funktionärerna och vi uppmanar alla som skall lyfta att samla tillräckligt många medhjälpare i tid. Vi kan inte lyfta om det saknas folk. Vid kajen behövs 4 personer för de flesta båtar för att få slingen på rätt plats under lyftet.

Inloggade medlemmar kan läsa hela protokollet under Dokument/Protokoll i menyn.